Посада

Старший викладач кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія» (вчений агроном), 2005 р.

Аспірантура в Державному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2008 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Особливості розвитку фітофторозу картоплі (Рhytophthora infestans (Мont) de Вary) та обґрунтування заходів захисту в умовах Полісся України», 2011 р.

Сфера наукових інтересів

Моніторинг, діагностика та розробка заходів з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних організмів; захист сільськогосподарських культур від хвороб.

Загальна кількість публікацій

Понад 70 науково-методичних праць, серед яких 1 стаття у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз з високими індексами цитування (Scopus та Web of Science), 1 навчальний посібник.

Основні наукові та методичні праці:

  1. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів: навч. посібн. для студ. агр. вищ. навч. закл. / О. А. Дереча, М. М. Ключевич,, А. В. Бакалова та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 232 с.
  2. Parameters of adaptability, biological and economical valuable traits of soft wheat promising lines / Т.Z. Моskаlеts , А.H. Vоvkоhоn , O.B. Ovezmyradova , H.V. Merzlova , O.M. Nevmerzhitska , N.M. Plotnytska , O.V. Gurmanchuk , V.A. Nasikovskyi , О.О. Kravets , V.V. Моskаlеts. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(5), 101-110. 
  3. Невмержицька О.М., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Сколуб С. М. Ефективність застосування ґрунтових гербіцидів у посівах сої. Таврійський науковий вісник. № 109. Ч. 1. 2019. С. 90–94
  4. Плотницька Н. М., Невмержицька О. М., Гурманчук О. В., Каштан В. І. Ефективність протруйників проти грибних хвороб кукурудзи. Наукові горизонти. ЖНАЕУ, 2020. № 02 (87). С. 32–38
  5. Грицюк Н. В., Плотницька Н. М., Тимощук Т. М., Довбиш Л. Л. Вплив обробітків ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої в умовах Полісся України. Наукові горизонти. ЖНАЕУ, 2020. № 5 (90). С. 12-21
  6. Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Невмержицька О. М., Павлюк І. О., Тимощук Т. М., Бондарева Л. М. Контролювання бур’янового компоненту у посівах кукурудзи за використання страхових гербіцидів. Наукові горизонти. ЖНАЕУ, 2020. № 07 (92). С. 53–58
  7. Плотницька Н. М., Невмержицька О. М., Гурманчук О. В., Матолінець М. І. Особливості розвитку виду Hyphantria cunea Drury в умовах Волинської області. Таврійський науковий вісник. № 116. 2020. С. 55–60
  8. Невмержицька О. М., Плотницька Н. М., Суслик Л. О. Особливості елементів системи захисту цукрових буряків від коренеїду. Карантин і захист рослин. 2019. № 5–6 (255). С. 24–26
  9. Ткачук В. П., Саюк О. А., Плотницька Н. М., Павлюк І. О. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на урожайність пшениці озимої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 4. С. 80–85.
  10. Ткачук В. П., Саюк О. А., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Павлюк І. О. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на забур’яненість посівів польових культур. Вісник Полтавської державної аграрної Академії, 2018, №1 (88). С. 70–73.
  11. Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Павлюк І. О.  Ефективність гербіцидів у контролюванні забур’яненості посівів вівса. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 4 (56). С. 103–108.
  12.  Саюк О. А., Плотницька Н. М.  Вплив передсадивної обробки бульб на продуктивність і якість картоплі. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1. С. 115–119.
  13. Заполовський С. А., Плотницька Н. М. Ефективність механічних заходів знищення амброзії полинолистої. Вісник ЖНАЕУ. 2015. №1.  С. 82–88.
  14. Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М., Ігнатюк А. І. Захист багаторічних насаджень від американського білого метелика на території Житомирській області. Вісник ЖНАЕУ. 2014. №1. С. 87–93
  15. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи із дисципліни «Сільськогосподарська фітопатологія» студентами денної та заочної форм навчання  вищих аграрних навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» ступеня вищої освіти «Бакалавр» / М. М. Ключевич, О. А. Дереча, Н. М. Плотницька, О. В. Чайка // Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 36 с.
  16. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Біологічний захист рослин від бур’янів» для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / О. В. Гурманчук, Н. М. Плотницька, О.М. Невмержицька // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 68 с.
  17. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни «Фітосанітарний моніторинг» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Н. М. Плотницька , О. В. Чайка. Житомир : ЖНАЕУ. 2019. 62 с.
  18. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Патологія насіння сільськогосподарських культур» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Н. М. Плотницька, О. М. Невмержицька, О. В. Гурманчук. Житомир :  ЖНАЕУ. 2019. 28 с.
  19. Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних занять із дисципліни «Фітопатологія» для студентів агрономічного факультету ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» / О. А. Дереча, Н. М. Плотницька , О. В. Гурманчук, О. М. Невмержицька. Житомир: ЖНАЕУ. 2019. 68 с.
  20. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» студентами агрономічного факультету ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька, О. М. Невмержицька. Житомир,  ЖНАЕУ. 2019. 58 с.
  21. Методичні рекомендації для написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Зовнішній і внутрішній карантин» студентами ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» / Н. М. Плотницька, О. В. Гурманчук. Житомир, ПНУ. 2020. 21 с.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.