Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

14 серпня 1972

Дані про вищу освіту
 • Житомирський державний інститут ім.Франка за спеціальністю "Біологія і хімія", 1995 р.
 • Аспірантура Державного агроекологічного університету (м.Житомир), 1998 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Збудники змішаних гнилей картоплі та заходи з обмеження їх розвитку в умовах Полісся України", 2005 р.

Сфера наукових інтересів

Еколого-фітосанітарне обґрунтування моніторингу комплексу хвороб при ресурсоощадних технологіях вирощування картоплі та інших овочевих культур в Поліссі України.

Загальна кількість публікацій

90 (дев'яносто)

Співавтор 7 навчальних посібників

Основні наукові та методичні праці:
 • Положенець В. М. Вплив ступеня ураження листків картоплі ранньою сухою плямистістю на продуктивність і фізіолого-біохімічні особливості рослин / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, І. В. Овчар, Н. М. Плотницька // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – Львів : ЛДАУ, 2006. – № 10. – С. 302–306.
 • Немерицька Л. В. Вплив ураження листків картоплі ранньою сухою плямистістю на урожайність, якість та деякі біохімічні властивості рослин / Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, І. О. Овчар, Н. М. Плотницька // Тези доповідей ІІ-ї міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука. Молодь. Екологія – 2006». – Житомирський державний агроекологічний університет, 15–16 черв. 2006 р. – С. 25–26.
 • Положенец В. М. Основные болезни листьев картофеля в Украине / В. М. Положенец, Л. В. Немерицкая, И. Ф. Вернигора, И. А. Журавская // Картофелеводство: сборник научных трудов. Материалы координационного совещания и научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения А. Г. Лорха. – М.: Всероссийский НИИ картофельного хозяйства, 2009. – № 1. – С. 305–310.
 • Положенець В М. Використання методів пасинкування та культури верхівкової меристеми в оздоровленні картоплі від дитиленхозу / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, Д. Ю. Демченко // Вісник ЖНАЕУ. – №1. – 2010. – С. 172 – 176.
 • Положенець В. М. Ідентифікація рас збудника альтернаріозу картоплі Alternaria solani в умовах Полісся України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: науково-теоретичний збірник. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – № 2 (29), Т. 1. – С. 68–74.
 • Положенец В. М. Биологические особенности возбудителей бактериозов картофеля / В. М. Положенец, Л. В. Немерицкая, И. А. Журавская // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты современной фитопатологии и иммунитета растений», Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству, Минск-Самохваловичи, 13–15 июл. 2011 г. – С. 47.
 • Положенець В.М. Заходи обмеження розвитку мокрої бактеріальної гнилі картоплі / В.М. Положенець, І.Ф. Вернигора, Л.В. Немерицька. – Умань, 2011. – С. 92–97.
 • Положенець В. М. Розповсюдженість та шкодочинність альтернаріозу картоплі на Поліссі України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: науково-теоретичний збірник. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – № 1 (30), Т. 1. – С. 91–96.
 • Положенець В. М. Прогнозування дати появи альтернаріозу картоплі в Поліссі України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. – Львів : ЛНАУ, 2012. – № 16. – С. 361–367.
 • Положенець В. М. Оцінювання сортів картоплі на стійкість проти альтернаріозу в умовах Полісся України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Картоплярство: міжвідомчий тематичний збірник. – К. : Ін-т картоплярства НААНУ, 2012. – № 4. – С. 49–55.
 • Положенець В. М. Фунгіциди проти альтернаріозу картоплі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Карантин і захист рослин: науково-виробничий журнал. – К. : НААЕУ, 2012. – № 6. – С. 24–26.
 • Положенець В. М. Основні заходи щодо захисту картоплі від мокрої бактеріальної гнилі в умовах Полісся України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2013 р.) «Гончарівські читання». – Суми, 2013. – С. 25.
 • Положенець В. М. Біологічні особливості збудника альтернаріозу картоплі та обгрунтування заходів захисту в умовах Полісся України / В. М. Положенець, Немерицька Л. В., Журавська І. А., Федорчук С. В. // Збірник наукових праць «Агропромислове виробництво Полісся». – Інститут сільського господарства Полісся УААН. – 2014.
 • Федорчук С. В. Поширення та розвиток альтернаріозу картоплі в зоні Полісся України / С. В. Федорчук, В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Матеріали І Всеукраїнської студентської наукової конференції «Досягнення і перспективи в захисті рослин від хвороб». – К.: ТОВ «ЦП КОМПРИНТ». – 2015. – С. 44–45.
 • Положенець В. М. Генетична стійкість сортозразків картоплі до чорної ніжки і мокрої гнилі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Збірник статей науково-практичної конференції «Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області». – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2016. – С. 139–143.
 • Альтернаріоз картоплі: монографія / В. М. Положенець, І. А. Журавська, Л. В. Немерицька [та ін.]; за ред. В. М. Положенця. – Житомир: Рута, 2016. – 136 с.
 • Положенець В. М. Сортова резистентність до накопичення радіонуклідів овочевими культурами / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, С. В. Федорчук // Biodiversity after the Chernobyl Accident. Part 1. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. – P. 195–199.
 • Положенець В. М. Селекція сортозразків картоплі на стійкість проти мокрої гнилі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво): матеріали Міжнар. науково-практичної конференції, присвяч. 105-річчю з дня народж. видатного вченого, селекціонера Зеленського М. О., 22–24 травня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 125–126.
 • Положенець В. М. Моделювання строків сезонної появи альтернаріозу картоплі в Поліссі України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька І. А. Журавська // Вісник ДДАЕУ. – Дніпро: Свідлер А. Л., 2017. – С. 21–23.
 • Положенець В. М. Взаємовідносини збудників бактеріальних хвороб картоплі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // XV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського, 11–15 вересня 2017 р.: тези доповідей. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 88.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.