Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

2 березня 1962 року

Дані про вищу освіту
 • Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1984 р., спеціальність – фізіологія, кваліфікація – біолог-фізіолог рослин, викладач біології та хімії
 • Аспірантура в Державному агроекологічному університеті з відривом від виробництва,1990 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Виділення стійких форм картоплі проти гнилей бульб", 1995 р.

Сфера наукових інтересів

Еколого-біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі.

Загальна кількість публікацій

78 (сімдесят вісім)

Співавтор 2 навчальних посібників

Основні наукові та методичні праці:

Посібники:

 • Положенець В. М. Хвороби картоплі : посібник / В. М. Положенець, І. В. Іващенко, Л. В. Немерицька. - Житомир : Рута, 2009. - 120 c.
 • Положенець В. М. Хвороби, шкідники та бур'яни картоплі : посібник / В. М. Положенець, І. В. Іващенко, Л. В. Немерицька. - Житомир : Рута, 2012. - 150 c.

Основні наукові та методичні праці:

 • Іващенко І. В. Вивчення збудників хвороб, які викликають гнилі бульб картоплі / І. В. Іващенко // Картоплярство. – 1994. - Вип. 25. - С. 96 – 98.
 • Іващенко І. В. Вивчення ролі поліфенольних сполук у стійкості картоплі проти мокрої гнилі / І. В. Іващенко, В. П. Бленда, А. А. Осипчук // Картоплярство. – 1995. - Вип. 26. – С. 101 – 102.
 • Іващенко І. В. Пероксидаза та її роль у стійкості картоплі проти мокрої гнилі / І. В. Іващенко, В. П. Бленда, В. М. Положенець // Картоплярство. – 1995. - Вип. 26. – С. 102 – 105.
 • Іващенко І. В. Пероксидаза та її роль у стійкості картоплі проти мокрої гнилі / І. В. Іващенко, В. П. Бленда, В. М. Положенець // Картоплярство. – 1995. - Вип. 26. – С. 102 – 105.
 • Іващенко І. В. Вміст фенольних сполук в здорових та уражених мокрою гниллю бульбах картоплі / І. В. Іващенко, В. П. Бленда, В. М. Положенець // Вісник аграрної науки. – 1997 - №6. - С. 4 - 18.
 • Иващенко И. В. Влияние фенольных соединений на устойчивость клубней картофеля к мокрой бактериальной гнили / И. В. Иващенко, В. Ф. Бленда, В. М. Положенец // Физиология и биохимия культурных растений. – 1995. – Т. 27, № 4. – С. 303 – 308.
 • Іващенко І. В. Збудники гнилей картоплі в зонах Полісся та Лісостепу України. / І. В. Іващенко, В. М. Положенець, Л. В. Кабашна // Мікробіологічний журнал. – 1997. - Т. 59, №3. – С. 28 - 33.
 • Іващенко І. В. Отримання стійких форм проти фузаріозної гнилі шляхом калусної культури для селекції картоплі / І. В. Іващенко, В. М. Положенець // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 1997. - №5. – С. 25 – 27.
 • Іващенко О. А. Ефективність використання серологічних тест-систем різних виробників для детекції антитіл ВРРСС, що циркулює в Україні / О. А. Іващенко, І. В. Іващенко, І. Г. Будзанівська / Біоресурси та віруси : VII міжнародна конференція - Київ, 2013. – С. 50.
 • Іващенко О. А. Використання ІФА для встановлення термінів інфікування, інтенсивності та тривалості інфекційного процесу, зумовленого ВРРСС / О. А. Іващенко, І. В. Іващенко, І. Г., Будзанівська, І. А. Собко // XIII Зїзд Товариства мікробіологів України ( 1-6 жовтня, 2013, Ялта) – Ята, 2013. – С. 72.
 • Іващенко І. В. Селекція рослин картоплі в умовах in vitro на стійкість до Fusarium oxysporum / I. В. Іващенко // Генетичні ресурси для селекції високопродуктивних сортів картоплі з добрими смаковими якостями. Методологія дегустації вітчизняних і зарубіжних сортів: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2013 року) – Житомир: Рута, 2013. – С. 9 – 10.
 • Котюк Л. А. Фунгіцидна активність екстрактів ефіроолійних рослин родини Lamiaceae відносно Fusarium oxysporum / Л. А. Котюк, І. В. Іващенко // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2013. – Т.9, № 3. – С. 70 - 82.
 • Іващенко І. В. Хроматографічний аналіз ефірної олії та фенольних сполук трави Artemisia austriaca за умов інтродукції в Житомирському Поліссі І. В. Іващенко, Д. Б. Рахметов, Є. А. Сластья // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2014. – Вып. 10 (29). – С. 99 - 105.
 • Іващенко І. В., Антимікробна активність етанольного екстракту Artemisia abrotanum (Asteraceae) за умов інтродукції в Поліссі України / І. В. Іващенко, Д. Б. Рахметов, О. А. Іващенко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2014. – Вип. 21. – С. 97 – 105.
 • Іващенко І. В. Фітохімічне дослідження Artemisia dracunculus L. у зв’язку з інтродукцією в умовах Полісся України / І. В. Іващенко І. В., Д. Б. Рахметов, О. А. Іващенко // Сучасна фітоморфологія: матеріали 3-ї міжнародної наукової конференції з морфології рослин (Львів, 2014.) – Т.6. - С. 357–360.
 • Іващенко І. В. Антимікробні властивості Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Правобережному Поліссі України / І. В. Іващенко, Д. Б. Рахметов, О. А. Іващенко // Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування: Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції 4 вересня 2014 року. – К.: - 2014. – С. 102 -105.
 • Іващенко І. Анатомічні особливості листка Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Житомирському Поліссі / І. В. Іващенко, Д. Б. Рахметов, Г. Ф. Іваненко // Modem Phytomorphology. – 2015. – Vol. 8:123 – XXX. – P. 123 – 129.
 • Иващенко И. В. Антимикробная активность этанольных экстактов Artemisia abrotanum, Artemisia dracunculus, Artemisia austriaca / И. В. Иващенко, Д. Б. Рахметов, А. Б. Балко // Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы: Материалы II Международной научной конференции 20–22 октября 2015 г., г. Новосибирск / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, ИЦ Новосибирского ГАУ «Золотой колос», 2015. – С. 187 – 190.
 • Іващенко І. В. Вивчення фенольних сполук Tanacetum balsamita (Asteraceae) методом «ВЕРХ» за умов інтродукції в Поліссі України / И. В. Иващенко, Д. Б. Рахметов, С. М. Ковтун-Водяницька // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С. 90 – 91.
 • Іващенко І. В. Фунгіцидні властивості ефіроолійних рослин роду Artemisia відносно Fusarium oxysporum / І. В. Іващенко // Біологічний вісник МДПУ. – 2015. - № 2. – С. 44. – 53.
 • Ivashchenko I. V. The Essential Oils Composition of Tanacetum balsamita var. tanacetoides Boiss. and Tanacetum balsamita var .balsamitoides ( Bip) P.D. Sell under the Condition of their introduction in the Ukrainian Polissya / I. V. Ivashchenko, O. A. Ivashchenko, D. B. Rakhmetov // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality Part I. – Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2015. – P. 293 – 297.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.