Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

2 березня 1962 року

Дані про вищу освіту
 • Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1984 р., спеціальність – фізіологія, кваліфікація – біолог-фізіолог рослин, викладач біології та хімії
 • Аспірантура в Державному агроекологічному університеті з відривом від виробництва,1990 р.
Тема дисертації та рік захисту

Інтродукція лікарсько-ароматичних рослин; антимікробні властивості лікарсько-ароматичних рослин; хвороби лікарсько-ароматичних рослин.

Сфера наукових інтересів

Еколого-біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі.

Загальна кількість публікацій

Понад 90 науково-методичних праць, серед яких 9 статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз з високими індексами цитування (Scopus та Web of Science), 2 навчальних посібника, 4 патенти на корисну модель.

Основні наукові та методичні праці:

Посібники:

 • Положенець В. М. Хвороби картоплі : посібник / В. М. Положенець, І. В. Іващенко, Л. В. Немерицька. - Житомир : Рута, 2009. - 120 c.
 • Положенець В. М. Хвороби, шкідники та бур'яни картоплі : посібник / В. М. Положенець, І. В. Іващенко, Л. В. Немерицька. - Житомир : Рута, 2012. - 150 c.

Основні наукові та методичні праці:

  • Іващенко І. В. Фунгіцидні властивості ефіроолійних рослин роду Artemisia відносно Fusarium oxysporum. Біологічний вісник МДПУ. 2015. № 2. С. 44–53. doi: 10.15421/2015016
  •  Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Іваненко Г. Ф. Анатомічні особливості листка  Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Житомирському Поліссі. Modem Phytomorphology.  2015. Vol. 8:123 – XXX. P. 123–129. doi: 10.5281/ZENODO.545668
  • Іващенко І. В. Антимікробна активність етанольного екстракту Serratula coronata L. (Asteraceae) за інтродукції в Житомирському Поліссі. Біологічний вісник МДПУ. 2016. Т. 6, № 1. С. 290–303. http://dx.doi.org/10.15421/201616
  • Іващенко І. В., Рахметов Д. Б. Біоморфологічні особливості Serrratula coronata L. (Asteraceae) за умов інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ. Modern Phytomorphology. 2016. Vol. 10. P. 71–82. doi:10.5281/zenodo.155363
  • Ivashchenko I. V. Chemical composition of essential oil and antimicrobial properties of Chrysantemum coronarium (Asteraceae). Biosistems Diversity. 2017. V. 25 (2). p. 119–123. doi: 10.15421/011.
  •  Ivashchenko I. V., Ivanenko G. F. Morphological and anatomical structure of leaves of Artemisia abrotanum (Asteraceae) introduced in Zhytomyr Polissya. Modern Phytomorphology. 2017. V.11. P. 35–42, doi: 10.5281/zenodo.545668.
  • Ivashchenko I. V. Antimicrobial properties of  Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) introduced in Ukrainian Polissya. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. V.7(1). P.52–57. doi: 10.15421/201706.
  • Ivashchenko I. V. Biomorphological peculiarities of Glebionis coronaria (Asteraceae) introduced in Ukrainian Polissya. Modern Phytomorphology. 2018. V.12. P. 59–71. doi: 10.5281/zenodo.1295694
  • Ivashchenko I., Kotyuk L., Bakalova A.. Morphology and productivity of tarragon (Artemisia dracunculus L.) in Central Polissya (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 0 (3). 48-55, doi: 10.15421/2020_132
  • Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Іващенко О. А. Антимікробні властивості  Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) при інтродукції в Поліссі України. Інтродукція рослин. 2015. №2. С. 88–95.
  • Іващенко І. В. Дослідження фенольних сполук полину естрагонового (Artemisia dracunculus  L.). Агроекологічний журнал. 2016. № 2. С. 60 – 64. 
  • Иващенко И. В. Хроматографический анализ фенольных соединений Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) в условиях интродукции в Житомирском Полесье. Физиология растений и генетика. 2016. Т. 48, № 2. С. 178–183. 
  •  Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Вергун О. М. Біохімічні особливості інтродукованої популяції Serratula coronata L. (Asteraceae) у Центральному Поліссі України. Plant Varieties Studying and Protection. 2019. T15, №2. Р. 200–205. https: // doi.org / 10.21498 / 2518-1017.15.2.2019.173574
  • Ivashchenko I., Ivashchenko O., Rakhmetov D. Phenolic Compounds in Serratula coronata L. (Asteraceae) Introduced in  Ukrainian Polissya. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. P.149–154.
  •  Іващенко І. В. Фенольні сполуки, ідентифіковані в рослинах  Chrysantemum coronarium L. за інтродукції в Поліссі України. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017.  №1. P. 200–204.
  •  Ivashchenko I., Bakalova A., Rakhmetov D., Fishchenko V. Biochemical peculiarities of Glebionis coronaria (Asteraceae) introduced in Central Polissya of Ukraine. Plant & Fungal Research. 2019. Vol. 2, № 1. P. 32–39. 
  •  Іващенко І. В., Феделеш-Гладенець М. І., Немерицька Л. В., Котюк Л. А. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з мікробіології для студентів спеціальності «Агрономія». Житомир: ЖНАЕУ,  2015. 73с.
  • Іващенко І. В. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін "Основи біотехнології", "Біотехнологія в рослинництві" для підготовки фахівців галузі знань 20 "Аграрні науки і продовольство" спеціальностей 202 "Захист і карантин рослин", 201 "Агрономія". Житомир: ЖНАЕУ, 2017.  67 с.
  • Іващенко І. В., Баклова А. В., Невмержицька О. М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Вірусологія» для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин», 201 « Агрономія».  Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 55 с. 
  • Іващенко І. В., Бакалова А. В., Невмержицька О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт із дисципліни «Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин» для студентів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 33 с.
  • Іващенко І. В. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Фізіологія рослин з основами біохімії», «Фізіологія рослин з основами біотехнології»,  галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство»,  спеціальність 202 «Захист ікарантин рослин», 201 «Агрономія», освітній  ступінь перший (бакалаврський). Житомир: ЖНАЕУ, 2018.  90 с.
  • Патент № 129876. «Спосіб створення композиційного фіточаю з імуномоделюючими властивостями».  Котюк Л. А., Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Вигера С. М.
  •  Патент № 131582. «Спосіб створення композиційного фіточаю з антиоксидантними властивостями». Іващенко І. В., Котюк Л. А., Рахметов Д. Б., Вигера С. М.   
  • Патент № 141971. «Фітокомпозиційний чай «Гармонія». Іващенко І. В., Котюк Л. А., Рахметов Д. Б., Ключевич М. М., Вигера С. М.
  • Патент № 141972. Композиційний фіточай «Довголіття». Іващенко І. В., Котюк Л. А., Рахметов Д. Б., Ключевич М. М., Вигера С. М.  
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.