Посада

Завідувач кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

 доцент, доктор філософії

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України за спеціальністю “Агрономія” (вчений агроном), 1999 р.

Аспірантура в Державному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2002 р.

Тема дисертації та рік захисту

“Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України”, 2004 р.

Сфера наукових інтересів
 • «Мікози фітоценозу тритикале та обгрунтування системи захисту від них в Поліссі України»;
 • «Удосконалення елементів інтегрованого захисту посівів зернових колосових культур від грибних хвороб в умовах Полісся України»;
 • «Удосконалення системи захисту посівів проса від основних хвороб в Поліссі України».
Загальна кількість публікацій

175 (сто сімдесят п'ять)

Основні наукові та методичні праці:
 • Ключевич М.М. Резерванти грибних хвороб зернових культур у фітоценозах Полісся / М.М. Ключевич // Вісн. ЖНАЕУ. – 2009. – № 2. – С. 87 – 95.
 • Ключевич М.М. Вплив сівозмінного фактора та систем удобрення на розвиток хвороб жита озимого в умовах Полісся / М.М. Ключевич, Ю.В. Осовець // Вісн. ПДАА. – 2010. – № 4. – С. 70 – 74.
 • Природоохоронні принципи захисту декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів [наук.-метод. посібник для самостійної роботи з вивчення дисц.: Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників – студентами вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації ОКР „Спеціаліст” та „Магістр” напряму підгот. 7.09010501 і 8.09010501 – „Захист рослин”] / П.Я. Чумак,  О.О. Сикало, М.М. Ключевич, О.М. Яковенко. – К.: ПП „Рута”, 2012. – 228 с.
 • Писаренко П.В. Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого сорту ДАУ 5 в умовах Лісостепу та Полісся України: науково-методичні рекомендації / П.В.Писаренко, В.В. Москалець, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, В.І. Дубовий, О.В. Дубовий, М.М. Ключевич, В.А. Полінкевич. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 58 с.
 • Тарасюк С.І.. Формування високопро-дуктивних агрофітоценозів і нормативно-безпечної рослинницької продукції за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення території Українського Полісся: науково-практичні рекомендації / С.І. Тарасюк, Т.З. Москалець, М.М. Ключевич та ін.; за ред. С.І. Тарасюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 40 с.
 • Агроекологічний паспорт сорту тритикале озимого ДАУ 5 лісостепового та поліського екотипу (морфо-біологічні особливості та науково-практичні рекомендації щодо формування високопродуктивних посівів) / В.В. Москалець, П.В. Писаренко, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, М.М. Ключевич, П.П. Храпійчук. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 12 с.
 • Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур: монографія / [Москалець Т.З., Москалець В.В., Ключевич М.М. та ін.]. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 514 с.
 • Пат. 89627 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої маси в агроценозі насіннєвої люцерни / Вигера С.М., Ключевич М.М.; власник НУБіП України. – № u201314096; заявк. 04.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 • Пат. 90031 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої / Вигера С.М., Ключевич М.М.; власник НУБіП України. – № u201314106; заявк. 04.12.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.
 • Пат. 92923 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої маси в посівах насіннєвої люцерни / Вигера С.М., Ключевич М.М, Меженська Л.О.; власник НУБіП України. – № u201403562; заявк. 07.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.
 • Ключевич М.М. Природний захист рослин за виробництва органічної продукції / М.М. Ключевич, М.М. Лісовий // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 54–57.
 • Kluchevich M. The principles of natural plant protection under organic farming / M. Kluchevich, N. Lesovoy // Agroecological journal. – 2014. – № 3. – P. 54–57.
 • Ключевич М. М. Вплив обробітку грунту та удобрення на розвиток мікозів тритикале озимого в Поліссі України / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. – 2014. – Вип. 60. – С. 144–150.
 • Ключевич М. М. Особливості захисту тритикале та споріднених із пшеницею видів проти мікозів в умовах органічного виробництва / М. М. Ключевич // Органічне виробництво і продовольча безпека : [матеріали доп. учасників ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.], (Житомир, 23 квітня 2015 р.). – Житомир : Полісся, 2015. – С. 482–485.
 • Біологічні та екологічні аспекти механізму прояву Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer у фітоценозах представників триби Тriticeae [Електронний ресурс] / М. М. Ключевич, Т. З. Москалець, В. В. Москалець, В. К. Рибальченко // Наукові доповіді НУБіП України. – 2015 – 5 (54). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_5/16.pdf.
 • Kluchevich M. M. Main fungial diseases of spelt in Polissya / M. M. Kluchevich, P. V. Piontkovsky // Зб. наук. праць ННЦ Інститут землеробства. – 2015. – Вип. 3. – С. 64–68.
 • Kluchevich M. М. The principles of natural plant protection under organic farming / M. М. Kluchevich // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 97–103.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів на тритикале ярому залежно від удобрення в Західному Поліссі / М. М. Ключевич, В. М. Плакса // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2016. – Вип. 88, ч. 1. Сільськогосподарські науки. – С. 252–261.
 • Ретьман С. В. Розовая снежная плесень тритикале озимого в условиях Полесья Украины / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. – – № 3 (106). – С. 31–34.
 • Ключевич М. М. Контроль мікозів спельти озимої в умовах Полісся України / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 1. – С. 1–3.
 • Ключевич М. М. Ефективність обробки насіння тритикале озимого протруйником Кінто Дуо, КС та біологічними препаратами у захисті від мікозів / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. – 2015. – Вип. 61. – С. 128–136.
 • Ключевич М. М. Фузаріоз колоса на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України / М. М. Ключевич // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2016. – № 1, вип. 30. – С. 67–73.
 • Ключевич М. М. Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України / М. М. Ключевич, В. В. Сторожук // Зб. наук. праць Вінницького НАУ. Сільське господарство та лісівництво – 2016. – № 3. – С. 84–94.
 • Ключевич М. М. Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 5. – С. 5–9.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України / M. М. Ключевич // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 65–73.
 • Ключевич М. М. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся / М. М. Ключевич // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2016. – Вип. 89 ч. 1. Агрономія. – С. 69–79.
 • Ключевич М. М. Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 6. – С. 9–11.
 • Ключевич М. М. Микофлора зерна тритикале в условиях Полесья Украины / М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. – – № 4 (107). – С. 35–36.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.