Посада

Аспірант кафедри захисту рослин

Дані про вищу освіту

Житомирський національний агроекологічний університет ОКР «Магістр» за спеціальністю «Захист рослин», кваліфікація «Дослідник із захисту рослин», 2016 р.

Після закінчення вузу працював агрономом у СВК «Глибочицький» Житомирської області.

Тема дисертації

Моніторинг поширення та розвитку хвороб жита озимого та удосконалення елементів комплексної системи його захисту.

Сфера наукових інтересів

Моніторинг поширення та розвитку хвороб жита озимого та удосконалення елементів комплексної системи його захисту

Загальна кількість публікацій

8 (вісім)

Основні наукові та методичні праці:
  • Ключевич М. М., Столяр С. Г., Гриценко О. Ю. Основні грибні хвороби зернових культур в Поліссі України. Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої : матер. Всеук. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю кафедри захисту рослин, 27–28 квіт. 2017 р., Житомир, 2017. С. 50–55.
  • Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Жито озиме – культура органічного виробництва Полісся. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. доп. учасників V Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 верес. 2017 р., Житомир, 2017. С. 78–83.
  • Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Найпоширеніші грибні хвороби жита озимого в Поліссі України // Вісник ЖНАЕУ. 2017. № . С. 50–55.
  • Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Посівні якості насіння жита озимого залежно від передпосівної обробки біологічними препаратами. Наукові читання–2018 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених агрономічного факультету. Житомир : ЖНАЕУ, С. 43–46.
  • Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Ефективність передпосівної обробки насіння жита озимого. Сучасні проблеми ведення сільського господарства та підготовки фахівців аграрного профілю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 лют. 2018 р.
  • Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Значення бобових культур у органічних сівозмінах. Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 червн. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018р., Житомир, 2018. С. 65–Біла церква, 2018. С. 8–9.