Посада

Старший викладач кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дата і місце народження

06.10.1983, с. Бовсуни, Лугинський район Житомирська область

Дані про вищу освіту

Державний агроекологічний університет за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" кваліфікація: «агроном-еколог», 2006 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України», 2011 р.

Сфера наукових інтересів

Фітонематоди та розробка заходів захисту від них; контроль бур’янів у агрофітоценозах; захист сільськогосподарських культур від хвороб.

Загальна кількість публікацій

Понад 50 науково-методичних праць, серед яких 1 стаття у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз з високими індексами цитування (Scopus та Web of Science), 1 патент на корисну модель.

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Parameters of adaptability, biological and economical valuable traits of soft wheat promising lines / Т.Z. Моskаlеts , А.H. Vоvkоhоn , O.B. Ovezmyradova , H.V. Merzlova , O.M. Nevmerzhitska , N.M. Plotnytska , O.V. Gurmanchuk , V.A. Nasikovskyi , О.О. Kravets , V.V. Моskаlеts. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(5), 101-110. 
 2. Гурманчук О. В. Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в грунті. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. №3 (25). С. 39-42.
 3. Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Павлюк І. О. Ефективність гербіцидів у контролюванні забур’яненості посівів вівса. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 4 (56). С. 103–108.
 4. Ткачук В. П. , Саюк О. А. , Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Павлюк І. О. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на забур’яненість посівів польових культур. Вісник Полтавської державної аграрної Академії. 2018. №1 (88). С. 70–73.
 5. Невмержицька О.М., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Сколуб С. М. Ефективність застосування ґрунтових гербіцидів у посівах сої. Таврійський науковий вісник. № 109. Ч. 1. 2019. С. 90–94.
 6. Плотницька Н. М., Невмержицька О. М., Гурманчук О. В., Каштан В. І. Ефективність протруйників проти грибних хвороб кукурудзи. Наукові горизонти. ЖНАЕУ, 2020. № 02 (87). С. 32–38.
 7. Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Невмержицька О. М., Павлюк І. О., Тимощук Т. М., Бондарева Л. М. Контролювання бур’янового компоненту у посівах кукурудзи за використання страхових гербіцидів. Наукові горизонти. ЖНАЕУ, 2020. № 07 (92). С. 53–58.
 8. Гурманчук О. В. , Плотницька Н. М. , Невмержицька О. М. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Біологічний захист рослин від бур’янів» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 22 с.
 9. Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Невмержицька О. М. Курс лекцій з дисципліни «Агротехнічний та біологічний захист рослин від бур’янів» для студентів ОС « Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Житомир : ЖНАЕУ. 2020. 36 с.
 10. Гурманчук О. В, Ключевич М. М., Плотницька Н. М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Ентомоанфологія» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі сеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 49 с.
 11. Плотницька Н. М., Гурманчук О. В. Методичні рекомендації для написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Зовнішній і внутрішній карантин» студентами ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Житомир, ПНУ. 2020. 21 с.
 12. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Патологія насіння сільськогосподарських культур» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Н. М. Плотницька, О. М. Невмержицька, О. В. Гурманчук. Житомир :  ЖНАЕУ. 2019. 28 с.
 13. Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних занять із дисципліни «Фітопатологія» для студентів агрономічного факультету ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» / О. А. Дереча, Н. М. Плотницька , О. В. Гурманчук, О. М. Невмержицька. Житомир: ЖНАЕУ. 2019. 68 с.
 14. Чумак П. Я., Вигера С. М., Ключевич М. М., Стригун О. О., Гурманчук О. В. Спосіб моніторингу імаго молі липової мінуючої весною : пат. 133942 Україна : МПК (2006) A01G 13/00, A01M 1/02 (2006.01), A01M 1/14 (2006.01), A01M 5/00, G01N 21/01 (2006.01); № u201811786; заявл. 29.11.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8/2019.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.