Посада

Старший викладач кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України за спеціальністю «Агроекологія» (агроном-еколог), 2000 р.

Аспірантура в Житомирському національному агроекологічному університеті без відриву від виробництва, 2013 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Хвороби коренів і прикореневої частини стебла пшениці озимої та обґрунтування заходів захисту від них в умовах Полісся України», 2015 р.

Сфера наукових інтересів

Кореневі та прикореневі гнилі сільськогосподарських культур та заходи захисту від них

Загальна кількість публікацій

30 (тридцять)

Основні наукові та методичні праці:
  • Крючкова Л. О. Методи оцінки сортів озимої пшениці на стійкість до офіобольозу / Л. О. Крючкова, Н. В. Грицюк // Захист і карантин рослин. – 2012. – Вип. 58. – С. 87–96. Грицюк Н. В. Патогенність ізолятів Pythium spp. на посівах озимої пшениці / Н. В. Грицюк // Зб. наук. пр. Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2012. – Вип. 14. – С. 162–165.
  • Грицюк Н. В. Стійкість сортів пшениці озимої до фузаріозної інфекції при різних строках ураження / Н. В. Грицюк // Карантин і захист рослин. – 2013. – № 10 (207). – С. 1–3.
  • Грицюк Н. В. Вплив комплексних препаратів для передпосівної обробки насіння на ураженість кореневими гнилями та продуктивність пшениці озимої / Н. В. Грицюк // Захист і карантин рослин. – 2013. – Вип. 59. – С. 63–71.
  • Крючкова Л. О. Кореневі гнилі пшениці озимої – поширення в Північному Лісостепу України / Л. О. Крючкова, Н. В. Грицюк // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 2 (211). – С. 9–12.
  • Грицюк Н. В. Влияние прикорневых гнилей на продуктивность озимой пшеницы / Н. В. Грицюк, Л. А. Крючкова // Мат. VIII международной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений». 28-30 октября 2015 г., Минск, Беларусь. С. 30.
  • Грицюк Н. В. Популяции микромицетов рода Рythium на корнях пшеницы озимой / Н. В. Грицюк, Л. А. Крючкова // Защита растений / Ин-т защиты растений. – Беларусь, 2014. – Вып. 38. – С. 75–81.
  • Питання для проведення підсумкових заходів та оцінювання якості освіти з дисципліни «Ідентифікація збудників хвороб с.-г. культур» для студентів ОКР «Магістр», «Спеціаліст» спеціальності 8.09010501 «Захист рослин» / Крючкова Л. О., Тимощук Т. М., Грицюк Н. В. // Електрона бібліотека ЖНАЕУ. – 2015 – 19 c. Режим доступу : http:// lib.znau.ua/jirbis2/index.php?option=com
  • Методичні вказівки для виконання самостійної роботи із дисципліни «Діагностики хвороб рослин» для студентів спеціальності 7.09010501 «Захист рослин» / Крючкова Л. О., Тимощук Т. М., Грицюк Н. В. // Електрона бібліотека ЖНАЕУ. – 2015 – 6 c. Режим доступу : http:// lib.znau.ua/jirbis2/index.php?option=com
  • Тимощук Т. М. Моніторинг поширення сегетальної та рудеральної рослинності у Житомирській області / Т. М. Тимощук, Н. В. Грицюк, О. А. Саюк, М. А. Дажук // Матеріали ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека», 12-13 травня 2016 р. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. – С. 202-205.
e-mail:
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.