Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України за спеціальністю «Агроекологія» (агроном-еколог), 2000 р.

Аспірантура в Житомирському національному агроекологічному університеті без відриву від виробництва, 2013 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Хвороби коренів і прикореневої частини стебла пшениці озимої та обґрунтування заходів захисту від них в умовах Полісся України», 2015 р.

Сфера наукових інтересів

Кореневі та прикореневі гнилі сільськогосподарських культур та заходи захисту від них

Загальна кількість публікацій

64 (шістдесят чотири)

 

Основні наукові та методичні праці:

 • Поліщук В. О., Грицюк Н. В., Журавель С. В. Роль біологічних препаратів при вирощуванні жита озимого в органічному землеробстві. Органічне виробництво і продовольча безпека : V Міжнар.. наук.-практ. конф., 5–6 верес. 2017 р. Житомир, 2017. С. 95–97.
 • Грицюк Н. В. Видовий склад Pythium spp. на кореневій системі пшениці озимої в умовах Полісся України. XV з'їзд Товариства мікробіологів України iм. С. М. Виноградського, 11–15 верес., 2017р. Одеса, 2017. С. 
 • Моніторинг поширення Ambrosia artemissifolia L. на території Житомирської області / Т. М. Тимощук, Н. В. Грицюк, Г. М. Котельницька, О. В. Чайка. Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин : Міжнар. наук-практ. конф., присвяч. 85-річчю факультету захисту рослин (1932–2017) Харківського національного аграр. ун-ту ім.В. В. Докучаєва 14−15 верес. 2017 р. Харків, 2017. С.102–105.
 • Тимощук Т. Н., Грицюк Н. В., Котельницкая А. Н. Видовой состав сорных растений фитоценозов Украинского Полесья. Современные проблемы экспериментальной ботаники : материалы І Междун. научн. конф. молодых учёных, приуроченной Году науки в Республике Беларусь 27–29 сентября 2017. Минск, 2017. С. 68–71.
 • Чайка О. В., Грицюк Н. В., Тимощук Т. М. Ефективність застосування B. amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7404 проти хвороб ячменю ярого. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва : Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовт. 201 Харків, С. 371–373.
 • Ефективність позакореневого підживлення мікродобривом Басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів / А. В. Бакалова, О.А. Дереча, Н. В. Грицюк, І. В. Шудренко., І. В. Іващенко. Вісник ЖНАЕУ № 2 (61), т. 1 , 2017. С. 35–41.
 • Kriuchkova L., Grytsyuk N. Populations of Pythium spp., Fusarium spp., Gaeumannomyces spp. on wheat root and their association with root rot diseases. International Conference “Genetics, Physioiogy and Plant Brreding” (VI th Edition). 9–10 octomber 2017. P. 253–255.
 • Роль фітоекспертизи насіння і прогнозу розвитку шкідливих організмів у інтегрованому захисті зернових культур / О. А. Дереча, А.В. Бакалова, Н. В. Грицюк, А. К. Бойчук. Методичні рекомендації. Житомир. 2017. 36 с.
 • Грицюк Н. В., Дереча О. А., Бакалова А. В. Вплив інкрустації насіння сумішшю пестицидів на ураження пшениці озимої фузаріозною кореневою гниллю. Наукові читання – 2018 : зб. тез доповідей наук.-практ. конф. наук.-педагог. працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених агрономічного факультету. ЖНАЕУ. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 21–25.
 • Бакалова А. В., Дереча О. А., Грицюк Н. В., Екологічний прогноз біологічного розвитку Aegeria (Senanthedon) Tipuliformis Cl. в насадженнях смородини чорної. Органічне виробництво і продовольча безпека : VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 трав. 2018 р. Житомир, 2018. С. 302–306.
 • Дереча О. А., Грицюк Н. В., Бакалова А. В. Ураження пшениці озимої хворобами залежно від комплексного застосування азотних добрив та фунгіцидів. Інноваційні технології у рослинництві : проблеми та їх вирішення : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. Житомир, 2018. С. 274–279.
 • Бакалова А. В., Дереча О. А., Грицюк Н. В. Стійкість смородини чорної до грибних хвороб в умовах Поліссі України. «Наукові горизонти», «Scientific horizons». № 1 (64). 2018. С. 34–40.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.