Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України за спеціальністю «Агроекологія» (агроном-еколог), 2000 р.

Аспірантура в Житомирському національному агроекологічному університеті без відриву від виробництва, 2013 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Хвороби коренів і прикореневої частини стебла пшениці озимої та обґрунтування заходів захисту від них в умовах Полісся України», 2015 р.

Сфера наукових інтересів

Моніторинг хвороб польових та плодово-ягідних культур та заходи захисту від них, регулювання чисельності сегетальної та рудеральної рослинності у посівах сільськогосподарських культур.

Загальна кількість публікацій

64 (шістдесят чотири) наукові праці, серед яких 1 стаття у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз з високими індексами цитування (Scopus та Web of Science), 2 патенти на корисну модель, 2 посібники.

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Дослідження ефективності застосування біопрепарату мікро-1 проти хвороб ячменю ярого в умовах Полісся. Чайка О. В., Лапа С. В., Тимощук Т. М., Грицюк Н. В. «Science Rise: Biological Science». 2017. №2(5). С. 34–38.
 2. Ефективність позакореневого підживлення мікродобриво Басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів. Бакалова А. В., Дереча О. А., Грицюк Н. В., Шудренко І. В., Іващенко І. В. Вісник ЖНАЕУ. № 2 (61), т. 1 , 2017. С. 35–41.
 3. Бакалова А. В., Дереча О. А., Грицюк Н. В. Стійкість смородини чорної до грибних хвороб в умовах Поліссі України. Наукові горизонти. Scientific horizons». № 1 (64). 2018. С. 34–40.
 4. Дереча О., Грицюк Н., Бакалова А. Ефективність сумісного застосування  фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці озимої від хвороб в умовах Північного Лісостепу. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2018. № 22 (2). С. 112–118.
 5. Ткачук В., Тимощук Т., Грицюк Н., Котельницька Г. Вплив строків сівби і норм висіву на забур’яненість і продуктивність агрофітоценозу ячменю озимого. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2018. № 22 (2). С. 29–33.
 6. Бакалова А.В., Грицюк Н.В., Дереча О.А. Комплексний захист пшениці озимої від шкідливих організмів агроценозу у зоні Полісся України. Карантин і захист рослин. 2019. № 1 – 2 (253), С. 5 – 8.
 7. Грицюк Н. В., Дереча О. А., Бакалова А. В., Складановська Я. М., Попелянська Т. В. Ефективність комплексного застосування препаратів різного походження проти фузаріозної кореневої гнилі пшениці озимої. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 57–64.
 8. Дереча О. А., Грицюк Н. В., Бакалова А. В., Ковальчук Р. С., Шамрай Т. І. Застосування системних фунгіцидів проти грибних хвороб вівса в умовах Житомирської області. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 72–79.
 9. Бакалова А. В., Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В., Дереча О. А., Щепанівський Д. С. Фенологічні особливості розвитку смородинової вузькотілої златки в насадженнях смородини чорної в умовах Полісся України. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С.65–71.
 10. Бакалова А. В., Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В., Круподера Є. О., Герасимчук Д. В. Ефективність сумісного застосування інсектицидів та комплексних добрив при захисті смородини чорної від сисних шкідників у Поліссі України. Карантин і захист рослин. 2020. № 1(259). С. 5–8.
 11. Грицюк Н. В., Плотницька Н. М., Тимощук Т. М., Довбиш Л. Л., Бондарева Л. М. Вплив обробітків грунту на забур'яненість посівів пшениці озимої в умовах Полісся України. Наукові горизонти. Scientific horizons. 2020. № 05 (90). С. 15–21. doi: 10.33249/2663-2144-2020-90-5-15-21.
 12. Грицюк Н. В., Бакалова А. В., Рибіцька Г. В., Денисюк Я. О., Любаківський О. В. Ефективність обробки насіння при вирощуванні вівса посівного в умовах Лісостепу України. Наукові горизонти, Scientific horizons. 2020, № 08 (93). С. 133–140. doi : 10.33249/2663-2144-2020-93-8-133-140 
 13. Bakalova А.V., Hrytsiuk N.V., Stoliar S.H., Tkalenko N.М. Special aspects of the development of black currant bushes depending on weediness level in the Ukrainian Рolissia. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4). Р. 18-22 doi: 10.15421/2020_161   
 14. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих система захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів: навч. посіб. для студ. агр. вищ. навч. закл. / О. А. Дереча, М. М. Ключевич, А. В. Бакалова, Н. В. Грицюк та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2018, 224 с.
 15. Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих організмів у фермерських господарствах та на присадибних ділянках: практ.посіб. для фермерів, власників присадибних і дачних ділянок, городників-аматорів / О. А. Дереча, А. К. Бойчук, Н. В. Грицюк та ін. Житомир:Вид. «Рута», 2019. 180 с.
 16. Bakalova А.V., Hrytsiuk N.V., Stoliar S.H., Tkalenko N.М. Special aspects of the development of black currant bushes depending on weediness level in the Ukrainian Рolissia. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4). Р. 18-22 doi: 10.15421/2020_161.
 17. Рекомендації щодо догляду за посівами озимих зернових культур у весняний період вегетації з урахуванням фітосанітарного стану агроценозу / О. А. Дереча, Н. В. Грицюк, Т. М. Тимощук, М. М. Ключевич [та ін.]. Житомир, 2017.  48 с.
 18. Методичний посібник з дисципліни «Діагностика хвороб рослин» для проведення занять студентам ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і лабораторних карантин рослин» / Крючкова Л. О., Тимощук Т. М., Грицюк Н. В., О. А. Дереча. Житомир. 2017. 80с.
 19. Дереча О. А., Бакалова А. В., Грицюк Н. В., Бойчук А. К. Роль фітоекспертизи насіння і прогнозу розвитку шкідливих організмів у інтегрованому захисті зернових культур. Методичні рекомендації. Житомир. 2017. 36 с.
 20. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної та заочної форм / [Бакалова, А. В., Іващенко І. В., Ключевич М. М., Грицюк Н. В., Столяр С. Г.]. Житомир, ЖНАЕУ. 2019. 26 с.
 21. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гербологія»  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Грицюк Н.В., Тимощук Т. М., Бакалова А. В., Іващенко І. В. Поліський національний університет. Житомир, 2021. 37 с.
 22. Патент на корисну модель № 133526 Україна. Спосіб моніторингу бджолиних запилювачів в посівах насіннєвої люцерни № u 2018 11175 ; заявл. 14.11.2018; дата публікації 10.04.2019, Бюл. № 7. 2019 // Вигера С. М., Ключевич М. М., Столяр С. Г., Грицюк Н. В., Бакалова А. В.
 23. Патент на корисну модель № 141970 Україна. Спосіб контролю ентомокомплексу в агроценозах проса посівного № u 2019 08701 ; заявл. 18.07.2019; дата публікації 12.05.2020, Бюл. № 9. 2020 // Столяр С. Г., Ключевич М. М., Ткаленко Г. М., Вигера С. М., Грицюк Н. В., Бакалова А. В.

 

e-mail:

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.