Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія» (вчений агроном), 2004 р.

Аспірантура в Державному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2007 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Агроекологічне обґрунтування системи захисту насіннєвих посівів ячменю ярого від хвороб в умовах Полісся», 2008 р.

Сфера наукових інтересів

Розробка комплексних систем захисту ярих зернових колосових культур від хвороб

Загальна кількість публікацій

70 (сімдесят)

Основні наукові та методичні праці:
 • Чайка О.В. Вплив гідротермічних факторів на розвиток грибкових хвороб ярого ячменю в умовах Житомирського Полісся / О. В. Чайка, О. А. Дереча, М. М. Ключевич, Т. М. Тимощук // Вісник Білоцерківського ДАУ. – 2006. – Вип. 37. – С. 53–59.
 • Чайка О. В. Вплив протруйників насіння на компоненти агроценозу ярого ячменю / О. В. Чайка, О. А. Дереча, Л. О. Солодка // Вісник ДАУ. – 2006. – № 1. –  С. 147–152.
 • Чайка О. В. Стійкість сортів ярого тритикале до грибкових хвороб в умовах Полісся України / О. В. Чайка, О. А. Дереча, В. В. Андрощук / Вісник Білоцерківського ДАУ. – 2006. – Вип. 37.– С. 65–69.
 • Чайка О. В. Оцінка стійкості сортів ярого ячменю до грибкових хвороб в умовах Полісся / О. В. Чайка, О. А. Дереча // Вісник ДАУ. – 2006. – № 2. – С. 161–167.
 • Чайка О. В. Композиція для передпосівної обробки насіння ярого ячменю / О. В. Чайка, О. А. Дереча, Р. М. Мерцедін // Патент на винахід № а2006 00757, заяв. 27.01.06, опубл. 10.12.07, Бюл. № 20.
 • Чайка О. В. Вплив абіотичних факторів на розвиток основних хвороб ячменю ярого в умовах Полісся України / О. В. Чайка, М. М. Ключевич / Вісник ЖНАЕУ. – 2009. – № 1. – С. 164–169.
 • Чайка О. В. Вплив технологічних прийомів на фітосанітарний стан, урожайність та якість ячменю ярого в умовах Полісся / О. В. Чайка, О. А. Дереча, М. М. Ключевич, П. О. Рябчук, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – № 1. – С. 130–139.
 • Тимощук Т. М. Экологически безопасная система защиты ячменя ярового в условиях Полесья Украины / Т. М. Тимощук, А. В. Чайка // Издательство Брянской ГСХА. – [“Юбилейный сборник”]. –  Брянск, 2010 р. – С. 391–395.
 • Чайка О. В. Агроекологічно доцільна система захисту ячменю ярого від хвороб в умовах Полісся / О. В. Чайка // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. –  № 1. – С. 140–147.
 • Тимощук Т. М. Фітосанітарний стан і продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від технологічних прийомів його вирощування /  Т. М. Тимощук, О. В. Чайка // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – 2010. – №5. – С. 131–134.
 • Чайка О. В. Поширення і шкідливість грибних хвороб ячменю ярого в умовах Полісся / О. В. Чайка, М. М. Ключевич, П. О. Рябчук, Т. М. Тимощук // Вісник ВНАУ. Серія с.-г. науки. – Вип. 9 (49). – 2011. – С. 144–151.
 • Тимощук Т. М. Сорт, як фактор формування стійких агроценозів жита озимого / Т. М. Тимощук, О. В. Чайка, В. В. Ничипорук, О. С. Орищук, О. О. Ничипорук // Вісник СНАУ. Серія Агрономія. Біологія. –Вип. 1 (8). – 2013. – С. 152–155.
 • Чайка О. В. Вплив фунгіцидів і мікроелементів на стійкість ячменю ярого до гельмінтоспоріозу в умовах Полісся / О. В. Чайка, Т. М. Тимощук // Наукові здобутки молоді  вирішенню проблем АПК: Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, (Житомир, 22 травня, 2013 р.). – Житомир: Рута, 2013. – С. 79–82.
 • Чайка О. В. Розвиток кореневих гнилей ячменю ярого залежно від елементів системи удобрення в умовах дослідного поля ЖНАЕУ / О. В. Чайка, М. М. Ключевич, Т. М. Тимощук // Гончарівські читання: зб. тез Міжн. наук.-практ. конф. (Суми, 28 травня, 2013 р.). – Суми, 2013. – С. 228–230.
 • Чайка О. В. Розвиток борошнистої роси та продуктивність ячменю ярого залежно від строків сівби / О. В. Чайка, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39) т. 1. – С. 93–99.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.