Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія», 2005 р. 

Аспірантура в Житомирському національному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2009 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Сисні шкідники смородини чорної та удосконалення інтегрованого захисту в Центральному Поліссі України», 2010 р.

Сфера наукових інтересів

Фенологія розвитку фітофагів сільськогосподарських культур, фітосанітарний моніторинг шкідників, прогноз розвитку сисних фітофагів. 

Загальна кількість публікацій

85 (вісімдесят п'ять) науково-методичних публікацій, серед яких 3 статті у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз з високими індексами цитування (Scopus та Web of Science), 6 посібників, 3 патенти на корисну модель.

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Дереча О.А., Бакалова А.В. Ефективність сумісного застосування мікроелементів і фунгіцидів на смородині чорній проти антракнозу. Вісник ЖНАЕУ. №1(53), т.1. ЖНАЕУ. 2016. С. 59–65.
 2. Бакалова А.В., Дереча О.А. Біологічна стійкість різних сортів смородини чорної проти звичайного павутинного кліща. Вісник ЖНАЕУ. №2(56), т.1 ЖНАЕУ 2016. С. 87–94.
 3. Бакалова А. В. Ефективність сумісного застосування інсектицидів та мікроелементів на смородині чорній проти оленки волохатої. Вісник ЖНАЕУ. №2(56), т.1 ЖНАЕУ 2016. С. 94–103.
 4. Бакалова А. В. Partenolecanium corni на смородині чорній. Захист і карантин рослин. 2016. Вип. 62. С. 295–305.
 5. Бакалова А.В., Іващенко І.В. Ентомофаги в системі управління шкідливістю фітофагів на полину естрагоновому. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (58), т. 1. С. 79–86.
 6. Бакалова А.В. Дереча О.А,. Грицюк Н.В Ефективність позакореневого підживлення мікродобривом Басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів// Вісник ЖНАЕУ. 2017.  № 2 (61), т. 1. C. 35-41.
 7. Поліщук В.О. Журавель С.В., Грицюк Н.В., Бакалова А. В. Вплив органічних технологій на продуктивність та фітосанітарний стан жита озимого зони Полісся України. Карантин і захист рослин.  2018. № 9 10 (251). С. 11–13. 
 8. Грицюк Н. В., Бакалова А. В., Дереча О. А. Комплексний захист пшениці озимої від шкідливих організмів агроценозу у зоні Полісся України. Карантин і захист рослин. 2019. № 1–2 (253), С. 5–10.
 9. Дереча О. А., Грицюк Н. В., Ковальчук Р. С., Шамрай Т. І. Застосування системних фунгіцидів проти грибних хвороб вівса в умовах Житомирської області.  Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 72–79. 
 10. Грицюк Н. В., Дереча О. А., Бакалова А.В., Складановська Я. М., Попелянська Т. В. Ефективність комплексного застосування препаратів різного походження проти фузаріозної кореневої гнилі пшениці озимої. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 57–65 
 11. Грицюк Н.В., Дереча О. А. Бакалова А.В. Ефективність сумісного застосування  фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці озимої від хвороб в умовах Північного Лісостепу. Вісник ЛНАЕУ. 2018. № 22 (2), С. 112–118. 
 12. Бакалова А.В., Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В., Дереча О. А., Щепанівський Д. С. Фенологічні особливості розвитку смородинової вузькотілої златки в насадженнях смородини чорної в умовах Полісся України.  Вісник ПДАА. 2019. № 3. С.65–71. 
 13. Бакалова А. В. Ткаленко Г. М., Дереча О. А., Борзих О. І., Грицюк Н. В., Подзюбанчук В. О. Біологічна стійкість смородини чорної проти брунькового смородинового кліща в Поліссі України. Карантин і захист рослин. 2019. № 11–12 (258), С. 5–9.
 14. Ivashchenko, L. Kotyuk, A. Bakalova Morphology and productivity of tarragon Artemisia dracunculus L. in Central Polissya Ukraine I. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(3), S. 48-55. 
 15. A. Bakalova, N. Hrytsiuk, S. Stoliar, A. Tkalenko Special aspects of the development of black currant bushes depending on weediness level in the Ukrainian polissia. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(4), S. 18-22. 
 16. Bakalova A. Tytarenko,V. Radko, Т. Klymenko, О. Trembitska. Improving the design elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against pests. // Eastern-euripean lournal of enterprise technologies. Engineering technological systems. Kharkiv, 2017. №3/1(87) ). p. 4-10. 
 17. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій) навч. посібник / М.М. Лісовий, В.С. Таргоня, Т.В. Клименко, С.В. Федорчук, О.І. Трембіцька, С.В. Журавель, А.В. Бакалова. Київ, 2018. 239 с. 
 18. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих система захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів: навч. посібник / Дереча О. А., Ключевич М.М, Бакалова А.В., Грицюк Н.В., Плотницька Н М., Клименко Т. В., Радько В Г., Тимощук Т. М. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 224 с. 
 19. Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих організмів у фермерських господарствах та на присадибних ділянках: практ.посібник / Дереча О. А., Бакалова А.В., Грицюк Н.В., Бойчук А. К., Радько В. Г. Житомир : Рута, 2019. 183 с. 
 20. Бакалова А.В., Дереча О.А., Ключевич М.М., Грицюк Н.В.,Столяр С. Г. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» денної і заочної форми. ЖНАЕУ, 2019. 109 с.
 21. Патент на корисну модель № 133526 Україна. Спосіб моніторингу бджолиних запилювачів в посівах насіннєвої люцерни № u 2018 11175 ; заявл. 14.11.2018; дата публікації 10.04.2019, Бюл. № 7. 2019 // Вигера С. М., Ключевич М. М., Столяр С. Г., Грицюк Н. В., Бакалова А. В.
 22. Патент на корисну модель № 141970 Україна. Спосіб контролю ентомокомплексу в агроценозах проса посівного № u 2019 08701 ; заявл. 18.07.2019; дата публікації 12.05.2020, Бюл. № 9. 2020 // Столяр С. Г., Ключевич М. М., Ткаленко Г. М., Вигера С. М., Грицюк Н. В., Бакалова А. В.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.