Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія» (вчений агроном), 2005 р.

Аспірантура в Житомирському національному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2009 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Сисні шкідники смородини чорної та удосконалення інтегрованого захисту в Центральному Поліссі України», 2010 р.

Сфера наукових інтересів

Розробка та удосконалення агроекологічної системи управління чисельністю фітофагів ягідних культур в Центральному Поліссі України

Загальна кількість публікацій

71 (сімдесят одна)

Основні наукові та методичні праці:
 • Бакалова А. В. Моніторинг фітофагів насаджень смородини чорної у Житомирській області / А. В. Бакалова, Н. М. Плотницька, Ю. Ф. Руденко  // Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої : зб. тез  всеукр. наук.-практ. конф. за результатами наук. досліджень співробітників агр. ф-ту. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017 2– 28 квітня 2017 р. – С. 7–10.

   

 • Бакалова А. В. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Загальна ентомологія» для студ. агр. ф-ту СВО «Бакалавр»  202 «Захист і карантин рослин» денної та заоч. форм навчання Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 28 с.

   

 • Бакалова А. В. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Загальна ентомологія» для студ. агр. ф-ту СВО «Бакалавр»  202 «Захист і карантин рослин» денної та заоч. форм навчання. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 28 с.

   

 • Бакалова А. В. Методичні вказівки для проведення навчальної практики «Загальна  ентомологія» для студ. агр. ф-ту СВО «Бакалавр» «Захист і карантин рослин» денної форми навчання / А. В.  Бакалова, О. А. Дереча, О. В. Чайка //Методичні вказівки. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 27 с.

   

 • Дереча О. А. Стійкість смородини чорної проти бокальчастої іржі в центральному Поліссі України / О. А. Дереча, А. В. Бакалова // Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою : зб. тез наук.-практ. конф. за результатами наук. досліджень співробітників агр. ф-ту. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 19–23.

   

 • Бакалова А. В. Удосконалення елементів конструкцій оприскувачів для покращення технології захисту смородини чорної від шкідників / А. В. Бакалова, В. Є. Титаренко, В. Г. Радько [та ін..]. // «Східно-Європейський журнал передових технологій» Харків. 2017. – № 3/1(87)

   

 • Ефективність позакореневого підживлення мікродобриво Басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів / А. В. Бакалова, О. А. Дереча, Н. В. Грицюк, І. В. Шудренко., І. В. Іващенко. Вісник ЖНАЕУ № 2 (61), т. 1 , 2017. С. 35–41.

   

 • Роль фітоекспертизи насіння і прогнозу розвитку шкідливих організмів у інтегрованому захисті зернових культур / О. А. Дереча, А. В. Бакалова, Н. В. Грицюк, А. К. Бойчук. Методичні рекомендації. Житомир. 2017. 36 с.

  Бакалова А. В., Дереча О. А., Грицюк Н. В., Екологічний прогноз біологічного розвитку  Aegeria (Senanthedon) Tipuliformis Cl. в насадженнях смородини чорної. Органічне виробництво і продовольча безпека : VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 трав. 2018 р. Житомир, 2018. С. 302–306.

   

 • Бакалова А. В., Дереча О. А., Грицюк Н. В. Стійкість смородини чорної до грибних хвороб в умовах Поліссі України. «Наукові горизонти», «Scientific horizons». № 1 (64). 2018. С. 34–40