Посада

Доцент кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія» (вчений агроном), 2005 р.

Аспірантура в Житомирському національному агроекологічному університеті з відривом від виробництва, 2009 р.

Тема дисертації та рік захисту

«Сисні шкідники смородини чорної та удосконалення інтегрованого захисту в Центральному Поліссі України», 2010 р.

Сфера наукових інтересів

Розробка та удосконалення агроекологічної системи управління чисельністю фітофагів ягідних культур в Центральному Поліссі України

Загальна кількість публікацій

48 (сорок вісім)

Основні наукові та методичні праці:
 • Бакалова А. В. Ентомологічний моніторинг шкідників агроценозу смородини в умовах Полісся / А. В. Бакалова // Карантин і захист рослин. – 2008. – № 2. – С. 23 – 25.
 • Дереча О. А. Особливості розвитку основних компонентів агроценозу залежно від рівня забур’янення насаджень смородини в умовах Полісся Житомирської області / О. А. Дереча, А. В. Бакалова // Білоцерківський ДАУ: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 52. – С. 213 – 217.
 • Бакалова А. В. Ефективність застосування біологічних препаратів при захисті смородини чорної проти сисних шкідників в агроекологічних умовах Житомирської області / А. В. Бакалова // Херсонський держ. ун-т. Природничий альманах. Біологічні науки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 11. – С. 5–10.
 • Бакалова А. В. Сисні шкідники на смородині чорній. Оптимізація мінерального живлення культури – ефективний захід з підвищення толерантності рослин проти поширених фітофагів / А. В. Бакалова // Карантин і захист рослин. – 2008. – № 11. – С. 19–21.
 • Бакалова А. В. Польова оцінка стійкості сортів смородини чорної проти сисних шкідників / А. В. Бакалова // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 5. – С. 11–13.
 • Дереча О. А. Методи обліку чисельності шкідників, поширення та розвитку хвороб смородини чорної / О. А. Дереча, А. В. Бакалова // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 9. – С. 16 – 21.
 • Бакалова А. В. Ентомологічний моніторинг шкідників агроценозу смородини в умовах Житомирської області / А. В. Бакалова // Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату: Тези доповідей міжн. наук.-практ. конф., (Біла церква, 26 – 28 лютого, 2008 р.). – Біла Церква, 2008. – С. 5.
 • Бакалова А. В. Ефективність позакореневого живлення комплексними добривами чорної смородини проти сисних шкідників в умовах Житомирської області / А. В. Бакалова // Інтегрований захист рослин в Україні: Тези доповідей Всеукр. наук. конф. молодих учених та спеціалістів (3–5 грудня 2008 р.). – Київ, 2008 – С. 7 – 8.
 • Бакалова А. В. Роль біологічних препаратів при захисті смородини чорної проти шкідників // А. В. Бакалова // Роль біологічного землеробства у виробництві конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції: Тези доповідей Всеукр. наук. конф. молодих учених та спеціалістів, (8 – 9 грудня, 2008 р.). – Чабани, 2008. – С. 66–68.
 • Бакалова А. В. Ентомофаги в системі управління шкідливістю фітофагів смородини чорної / А. В. Бакалова // Карантин і  захист рослин. – 2011. –№ 8. – С. 14–22.
 • Бакалова А. В. Біопрепарати для смородини чорної – ефективність застосування проти сисних шкідників / А. В. Бакалова // Карантин і  захист рослин. – 2011. – № 5. – С. 20–23.
 • Бакалова А.В. Стійкість смородини чорної / А. В. Бакалова // Карантин і  захист рослин. – 2011. – № 7. –С. 19–23.