Ключевич Михайло Михайлович

Доктор сільськогосподарських наук,

професор

Дата і місце народження

Народився у Любарському районі, Житомирська область

Коротка біографія

У 1993 працював у КСП „Іскра” Любарського району Житомирської області.

У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.

У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

У 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.

Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.

У період 2013–2015 рр. – представник від Житомирського національного агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2016 році обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Із 25.05.2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2018 році захистив дисертацію «Мікози тритикале (Тriticosecale Witt.) i спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

Сільськогосподарський дорадник.

Підвищення кваліфікації:
- 2012 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення дисципліни Інтегрований захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2015 р.: „Обґрунтування методології підготовки фахівців напряму „Захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2017 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення навчальної дисципліни Сільськогосподарська фітопатологія” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2018 р.: „Організація  процесу консультування” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти).
-У 2019 р. підвищував кваліфікацію та отримав Сертифікат учасника Міжнародного стажування з принципів обґрунтування концепції формування та функціонування сталих і оздоровчих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних і абіотичних чинників, яке проходило з 09 вересня по 11 жовтня 2019 р. в Академії Гуспол, Томіндо, Чеська республіка (CerAkHus 026/2019).

За значні наукові досягнення, професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектора України нагороджений почесними грамотами і подяками: Житомирської обласної державної адміністрації (2001 р. і 2015 р.), Житомирського національного агроекологічного університету (2011 р., 2012 р., 2016 р., «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» 2017 р.), Житомирської міської ради (2018 р.).

Сфера наукових інтересів

«Мікози фітоценозу тритикале та обгрунтування системи захисту від них в Поліссі України»;

«Наукові основи систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів в Поліссі України»;

«Грибні хвороби жита озимого (Secale cerealе L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України»;

«Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Загальна кількість публікацій

Автор більше 283 наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 35 патентів на корисну модель, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Основні наукові та методичні праці:
 • Ключевич М. М. Болезни листьев спельты в Полесье Украины / М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. 2016. № 6 (109). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Стійкість сортозразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах лісостепового екотопу / М. М. Ключевич // Вісн. Сумського НАУ. Агрономія і біологія. 2016. Вип. 2 (31). С. 55–60.
 • Ретьман С. В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Агроекологічний журнал. 2016. № 1. С. 72–75.
 • Ретьман С. В., Ключевич М. М. Заболевания листьев тритикале озимой в Полесье Украины. Защита и карантин растений. 2017. № 4. С. 24–26.
 • Ключевич М. М. Влияние протравливания семян проса на развитие болезней и урожайность культуры в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. 2017. № 2 (111). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Влияние абиотических факторов на развитие микозов проса в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. 2017. № 5 (114). С. 14–17.
 • Ключевич М. М., Столяр С. Г., Мельничук А. О. Вплив біологічних препаратів на розвиток мікозів та урожайність проса в Поліссі України. Агробіологія. 2017. № 1 (131). С. 101–105.
 • Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Найпоширеніші грибні хвороби жита озимого в Поліссі України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2017. Вип. 2(61). Т. 1. С. 50–55.
 • Ключевич М. М., Столяр С. Г. Мікобіота зерна Рanicum miliaceum L. в Поліссі та Лісостепу України. Мікробіологічний журнал. 2018. Т. 80. № 4. С. 69–77.
 • Природо-охоронно-економічні аспекти гармонізації виробництва фітопродукції в Україні згідно стандартів ЄС / С. М. Вигера, Д. Т. Гентош, М. М. Ключевич, С. Г. Столяр. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури». 2019. С. 432–443.
 • Превентивний захист урбофітоценозів від попелиць : монографія / П. Я. Чумак, С. М. Вигера, О. О. Сикало, М. М. Ключевич, Т. О. Чернега, Л. С. Школьна. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 324 с.
 • Ключевич М. М. , Гриценко О. Ю. Ураження сортів жита озимого та шкідливість бурої листкової іржі за органічного виробництва в Поліссі України. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». 2018. Вип. 9(36). С. 14–17.
 • Detection of air-borne mycotoxin levels by immunobiosensor / N. F. Starodub, M. M. Kluchevich, A. Srekacs, S. M. Vigera. World Journal of Engineering Research and Technology. 2018. Vol. 4. Issue 5. P. 01–06.
 • Kluchevich M. M., Chumak P. Ya., Vigera S. M. New and dangerous bactersa disease of oleander Pseudomonas savastanoi pv. Nerii in greenhouses of Ukraine. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. P. 131–133. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.1812104
 • Lesovoy N., Sykalo O., Chumak P., Vigera S., Kliuchevich M. The Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden. Russian Journal of Biological Invasions. 2019. Vol. 10, № 1, pp. 104–107.
 • КлючевичМ. М. Спосіб захисту посівів спельти озимої від грибних хвороб : пат. 126955 Україна : МПК (2018.01) A01N43/653 (2006.01), A01N63/00, A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01383; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • КлючевичМ. М. Спосіб обробки насіння тритикале озимого проти мікозів : пат. 126956 Україна : МПК (2018.01) А01C1/00, A01N25/00, A01N25/02(2006.01), A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01384; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • Ефективний спосіб передпосівної обробки насіння спельти озимої : пат. 133441 Україна, МПК (2019.01) А01G 13/00; № u 2018 10241; заявл. 16.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
 • Ефективний спосіб передпосівної обробки насіння спельти озимої : пат. 133441 Україна, МПК (2019.01) А01G 13/00; № u 2018 10241; заявл. 16.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.