Завідувач кафедри — Житомирський національний агроекологічний університет
Ключевич Михайло Михайлович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії

Дата і місце народження

29 лютого 1976 р., Любарський район, Житомирська область

Коротка біографія

У 1993 працював у КСП „Іскра” Любарського району Житомирської області.

У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.

У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

У 2006 році отримав диплом доктора філософії.

У 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.

У 2012 році проходив підвищення кваліфікації у НУБіП України ННІ післядипломної освіти на тему: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення дисципліни Інтегрований захист рослин”.

Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.

У період 2013–2015 рр. був представником від агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2015 році проходив підвищення кваліфікації у НУБіП України ННІ післядипломної освіти на тему: „Обґрунтування методології підготовки фахівців напряму „Захист рослин”.

У 2016 році шляхом конкурсного відбору МОН України був обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Із 30.11.2015 року виконував обов’язки, а із 25.05.2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.

За значні наукові досягнення, професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектора України нагороджений почесними грамотами і подяками: Житомирської обласної державної адміністрації (2001 р. і 2015 р.), Житомирського національного агроекологічного університету (2011 р., 2012 р., 2016 р., «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» 2017 р.).

Здобувач наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

«Мікози фітоценозу тритикале та обгрунтування системи захисту від них в Поліссі України»;

Удосконалення елементів інтегрованого захисту посівів зернових колосових культур від грибних хвороб в умовах Полісся України»;

«Удосконалення системи захисту посівів проса від основних хвороб в Поліссі України»;

«Грибні хвороби жита озимого (Secale cerealе L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України».

Загальна кількість публікацій

185 (сто вісімдесят п'ять) наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 6 патентів на винаходи, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Основні наукові та методичні праці:
 • Ключевич М.М. Резерванти грибних хвороб зернових культур у фітоценозах Полісся. Вісн. ЖНАЕУ. 2009. № 2. С. 87–95.
 • Ключевич М. М., Осовець Ю.В. Вплив сівозмінного фактора та систем удобрення на розвиток хвороб жита озимого в умовах Полісся. Вісн. ПДАА. 2010. № 4. С. 70–74.
 • Природоохоронні принципи захисту декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів [наук.-метод. посібник для самостійної роботи з вивчення дисц.: Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників – студентами вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації ОКР „Спеціаліст” та „Магістр” напряму підгот. 7.09010501 і 8.09010501 – „Захист рослин”] П.Я. Чумак, О.О. Сикало, М.М. Ключевич, О.М. Яковенко. К.: ПП „Рута”, 2012. 228 с.
 • Писаренко П.В. Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого сорту ДАУ 5 в умовах Лісостепу та Полісся України: науково-методичні рекомендації П.В.Писаренко, В.В. Москалець, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, В.І. Дубовий, О.В. Дубовий, М.М. Ключевич, В.А. Полінкевич. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 58 с.
 • Тарасюк С.І.. Формування високопро-дуктивних агрофітоценозів і нормативно-безпечної рослинницької продукції за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення території Українського Полісся: науково-практичні рекомендації С.І. Тарасюк, Т.З. Москалець, М.М. Ключевич та ін.; за ред. С.І. Тарасюка. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 40 с.
 • Агроекологічний паспорт сорту тритикале озимого ДАУ 5 лісостепового та поліського екотипу (морфо-біологічні особливості та науково-практичні рекомендації щодо формування високопродуктивних посівів) В.В. Москалець, П.В. Писаренко, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, М.М. Ключевич, П.П. Храпійчук. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 12 с.
 • Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур: Монографія / Москалець Т. З., Москалець В. В., Ключевич М. М., Дубовий В. І., Писаренко П. В., Москалець В. І., Дубовий О. В. Херсон: Грінь Д. С., 2014. 514 с.
 • лючевич М. М. Вплив обробітку грунту та удобрення на розвиток мікозів тритикале озимого в Поліссі України. Захист і карантин рослин. 2014. Вип. 60. С. 144–150.
 • Kluchevich M., Vyghera S., Lesovoy N. The principles of natural plant protection under organic farming. Agroecological journal. 2014. № 3. P. 54–57.
 • Ключевич М. М., Плакса В. М. Вплив елементів мінерального живлення тритикале озимого на розвиток хвороб та продуктивність агроценозу в умовах Західного Полісся України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. № 1 (47), т. 1. С. 88–97.
 • Kluchevich M. М. Efficiency of biological preparations for winter triticale against fungous diseases in Ukrainian Polissia. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. № 2 (50), т. 1. С. 97–103.
 • Kluchevich M. M., Piontkovsky P. V. Main fungial diseases of spelt in Polissya. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства». 2015. Вип. 3. С. 64–68.
 • Ключевич М. М. Ефективність обробки насіння тритикале озимого протруйником Кінто Дуо, КС та біологічними препаратами у захисті від мікозів. Захист і карантин рослин. 2015. Вип. 61. С. 128–136.
 • Ключевич М. М. Контроль мікозів спельти озимої в умовах Полісся України. Карантин і захист рослин. 2016. № 1. С. 1–3.
 • Ключевич М. М., Волощук С. І. Стійкість зразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах Центрального Лісостепу України. Генетичні ресурси рослин. 2016. № 18. С. 22–31.
 • Ключевич М. М. Фузаріоз колоса на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2016. № 1, вип. 30. С. 67–73.
 • Ключевич М. М. Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу. Карантин і захист рослин. 2016. № 5. С. 5–8.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2016. № 1 (53), т. 1. С. 65–73.
 • Ключевич М. М. Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів. Карантин і захист рослин. 2016. № 6. С. 9–11.
 • Ключевич М. М. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся. 3бірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2016. Вип. 89, ч. 1. Агрономія. С. 69–79.
 • Ключевич М. М. Стійкість сортозразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах лісостепового екотопу. Вісник Сумського НАУ. Сер. Агрономія і біологія. 2016. Вип. 2 (31). С. 55–60.
 • Демидов О. А., Ключевич М. М., Волощук С. І. Встановлення розвитку септоріозу листя на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України. Scientific Journal «ScienceRise». 2016. № 8/1 (25). С. 54–59.
 • Ключевич М. М. Микофлора зерна тритикале в условиях Полесья Украины. Земледелие и защита растений. 2016. № 4 (107). С. 35–36.
 • Ключевич М. М. Болезни листьев спельты в Полесье Украины. Земледелие и защита растений. 2016. № 6 (109). С. 28–30.
 • Ретьман С. В., Ключевич М. М. Заболевания листьев тритикале озимой в Полесье Украины. Защита и карантин растений. 2017. № 4. С. 24–26.
 • Ретьман С. В., Ключевич М. М. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України. Агроекологічний журнал. 2017. № 1. С. 72–75.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.