П. 1. ОП за роками перегляду

П. 2 Приклади врахування досвіду іноземних, вітчизняних ЗВО

П. 3. Документи, що підтверджують участь роботодавців і ЗВО у перегляді ОП

П. 4. Приклади пропозицій від роботодавців і здобувачів, що були враховані при пергляді ОП

П. 5. Моніторинг кар'єрного шляху випускників

П. 6. Копії заяв здобувачів про вільний вибір дисциплін

П. 7. Копія договору про співпрацю із сервісами антиплагіату

П. 8. Документи, що підтверджують участь здобувачів у конференціях, стажуваннях та інші

П. 9. Участь НПП у конференціях, стажуваннях в Україні і закордоном

П. 10. Перелік участі НПП у НДР

П. 11. Публікації НПП за 2016-2021 рр

П. 12. Скан-копії документів, що підтверджуть підвищення кваліфікації НПП

П. 13 Перелік вітчизняних освітньо-наукових установ і підприємств, з якими укладено договір про співпрацю

П. 14. Перелік зарубіжних освітньо-наукових установ. Копії договорів про співпрацю

П. 15. Портфоліо ЗВО

П. 16. Результати перевірки на плагіат наукових праць

П. 17. Звіт, щоденнник і договори про проведення виробничої практики