Кафедру Захисту рослин створено у 1937 році. До 1941 року і протягом 1944–1946 рр. її очолював доцент А. І. Міліневський. Пізніше дисципліни із захисту рослин викладали фахівці різних кафедр, у тому числі і селекції та насінництва, завідувачем якої був професор А. С. Молостов (1939–1941 рр. і 1944–1965 рр.), доценти: В. В. Собчук (1965–1975 рр.), М. Р. Соловйов (1975–1986 рр.), О. А. Дереча (1987–1991 рр.).

Протягом 1991–2006 рр. фахівці із захисту рослин викладали цикл дисциплін за напрямком та проводили наукові дослідження у складі кафедри рослинництва.

У 2006 р. в університеті відновлено кафедру захисту рослин як окремий структурний підрозділ та впроваджено освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямом 6.090105 «ЗАХИСТ РОСЛИН», а наразі за спеціальністю 202 „ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН”. Кафедру очолював заслужений працівник сільського господарства України, кандидат біологічних наук, професор Олексій Артемович Дереча.

Згідно  з наказом № 77К від 03.03.2016 р. про реорганізацію структурних підрозділів ЖНАЕУ до кафедри захисту рослин було приєднано кафедру селекції та біотехнології. Завідувачем кафедри захисту рослин призначено кандидата сільськогосподарських наук, доцента Михайла Михайловича Ключевича.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працюють: завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор М. М. Ключевич; доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник О. О. Стригун; кандидати сільськогосподарських наук, доценти: Т. М. Тимощук, Ю. Ф. Руденко, А. В. Бакалова, С. М. Вигера, П. Я. Чумак; Н. В. Грицюк, О. М. Невмержицька; кандидат біологічних наук, доцент І. В. Іващенко; кандидати сільськогосподарських наук, старші викладачі: Н. М. Плотницька, О. В. Гурманчук, С. Г. Столяр; аспірант О. Ю. Гриценко. Із 2016 року на кафедрі читає курс лекцій із загальної та сільськогосподарської ентомології доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту захисту рослин НААН України О. О. Стригун.

1 фото кафедри захисту рослин

Якісну підготовку фахівців із захисту і карантину рослин забезпечують також: доктор біологічних наук, доцент Л. А. Котюк; доктори сільськогосподарських наук, професори: В. Г. Дідора та В. Б. Ковальов.

До складу кафедри входять: сім навчальних та дві наукові лабораторії, навчальний клас комп’ютерних технологій, які забезпечують проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін кафедри.

 • освітній ступінь «Бакалавр», освітня кваліфікація бакалавр з захисту і карантину рослин.
 • освітній ступінь «Магістр», освітня кваліфікація магістр із спеціальності «Захист і карантин рослин».

Отримання спеціальності дає можливість працевлаштування: в державних сільськогосподарських підприємствах та інших підприємствах різних форм власності на посадах головного агронома, головного агронома із захисту рослин, агронома із захисту рослин, агронома відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), агронома-дослідника, дослідника із захисту рослин, інженера з охорони та захисту лісу, інспектора із захисту рослин, інспектора з карантину рослин, інспектора митної служби, садівника, землероба, рільника, овочівника, хмеляра, тютюнника, рисівника, виноградаря, квітникаря, озеленювача, наукового співробітника (патолога, токсиколога, фармаколога, фізіолога, епідеміолога, ентомолога, зоолога, ентофітопатолога, міколога, вірусолога, бактеріолога, імунолога, мікробіолога, ботаніка, біолога); у головних управліннях держпродспоживслужб, фітосанітарних інспекціях, природоохоронних службах, зеленбудах, національних парках, ботанічних садах, науково-дослідних установах, науково-виробничих лабораторіях, викладачем середніх навчальних закладів, викладачем вищих навчальних закладів, менеджерами з продажу засобів захисту рослин, добрив, садивного і посівного матеріалів, тощо.

Фахівець зі спеціальності знатиме:

 • закони й постанови уряду з питань агропромислового комплексу;
 • накази, розпорядження, інструкції, інші керівні матеріали в галузі захисту рослин;
 • основи земельного й трудового законодавства;
 • закони України "Про захист рослин", "Про карантин рослин";
 • посадові інструкції і розпорядження;
 • комп’ютерну техніку, інформаційні технології;
 • методику і техніку планування та проведення досліджень ринку засобів захисту рослин і послуг;
 • методи й регламенти застосування пестицидів, проведення моніторингу шкідливих організмів і навколишнього природного середовища;
 • регулювання кількості шкідливих організмів в агробіоценозах;
 • сертифікацію і паспортизацію продукції;
 • моделювання та методи збереження корисної фауни під час захисту рослин;
 • об’єкти зовнішнього та внутрішнього карантину рослин;
 • економіку, організацію й управління матеріально-технічним забезпеченням у сфері захисту рослин і обслуговування;
 • організацію і проведення лабораторних та польових досліджень у галузі захисту рослин;
 • організацію, нормування, оплату та мотивацію праці;
 • основи законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

умітиме:

 • розробляти та вдосконалювати перспективні плани розвитку господарства, програми та інтегровані системи захисту рослин, науково-обґрунтовувати застосування пестицидів;
 • розробляти та вдосконалювати системи спостережень за шкідливими організмами та системи заходів із прогнозування і своєчасного інформування про наявність і розвиток шкідників, хвороб та бур'янів;
 • організовувати роботи із визначення фітосанітарного стану посівів, насаджень та зібраного врожаю;
 • вести виявлення, облік пошкоджуваності посівів та прогнозувати витрати врожаю;
 • визначати екологічну та соціально-економічну ефективність систем захисту та засобів захисту рослин;
 • брати проби ґрунту, рослин і шкідливих організмів, проводити виконання відповідних аналітичних досліджень;
 • готувати робочі суміші, препарати, обробляти ними посіви, насадження і зібрану продукцію рослин;
 • впроваджувати системи заходів із охорони навколишнього середовища та охорони праці, визначати потреби господарства у матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту під час роботи з пестицидами.

Під час навчання студенти здобувають знання, які дозволяють:

 • формувати та вирішувати завдання, що виникають під час виконання науково-дослідної роботи в галузі захисту рослин від шкідливих організмів;
 • обирати необхідні методи досліджень у галузі захисту і карантину рослин, моделювати та модифікувати існуючі і розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;
 • розробляти програми, методики досліджень ринку біопрепаратів, пестицидів, захисту рослин, послуг, методів управління врожаєм та якістю продукції;
 • вивчати застосування пестицидів та інших засобів захисту рослин, елементи нових технологій захисту рослин від шкідливих організмів;
 • досліджувати і аналізувати види інформації щодо прогнозу появи та поширення хвороб, шкідників і бур’янів, проводити моніторинг шкідливих організмів, встановлювати їх життєздатність і шкідливість;
 • складати рекомендації стосовно доцільності використання біопрепаратів, пестицидів та інших засобів захисту рослин залежно від фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських рослин, охорони навколишнього природного середовища, вирощування, збереження і переробки екологічно безпечної продукції;
 • обґрунтовувати ступінь впливу фізичних, механічних, біофізичних, агротехнічних, господарських та інших заходів на регуляцію чисельності шкідливих організмів;
 • аналізувати результати застосування ентомофагів, мікробів-антагоністів, збереження і підвищення їх ефективності в біологічному захисті рослин.

Кафедрою захисту рослин укладено договори про співпрацю із: Інститутом захисту рослин НААНУ, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ; Носівською селекційно-дослідною станцією Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України; Інститутом сільського господарства Полісся НААН України; ННЦ «Інститут землеробства НААН України»; Житомирським обласним педагогічним ліцеєм; ТОВ «Господарський двір» Житомирської обл., Романівського р-ну, с. Вільха; СФГ «Сновмілк» Рівненської обл., Костопельського р-ну, с. Мирне; СФГ «Шевченківське» Житомирської обл., Андрушівського р-ну, м. Андрушівка; ТОВ «Інтер-Случ» Хмельницької обл., Старокостянтинівського р-ну, м. Старокостянтинів; ТОВ «Енселко-Агро» Хмельницької обл., Старокостянтинівського р-ну, с. Сахнівці; ТОВ «Нооекосфера»Житомирської обл., м. Житомира; ТОВ «Вега Агро» Житомирської обл., Брусилівського р-ну; ПОСП «Великояблунецьке» Житомирської обл., Ємільчинського р-ну; ПСП «Саверці» Житомирської обл., Попільнянського р-ну; СФГ «Обрій» Житомирської обл., Лугинського р-ну; СТОВ «Хортиця-Агро» Житомирської обл., Попільнянського р-ну; СТОВ «Ліщинське» Житомирської обл., Житомирського р-ну.

Навчальна та методична робота.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:

ОС "Магістр"

Перелік вибіркових дисциплін ОС "Магістр"

 • Діагностика хвороб рослин 
 • Екологія агроекосистем
 • Екологія патогенів рослин
 • Ентомологічні методи експериментальних досліджень
 • Епіфітотіологія
 • Етіологія неінфекційних хвороб рослин
 • Інноваційні технології в рослинництві
 • Інтегрований захист фітоценозів
 • Карантин рослин лісу та урбофітоценозів
 • Логістика і комунікації у захисті рослин
 • Методи ідентифікації збудників хвороб рослин
 • Методи створення інфекційних фонів у фітопатології
 • Методологія формування сталих фітоценозів
 • Міжнародні фітосанітарні стандарти
 • Патогенез хвороб рослин
 • Патологія комах
 • Патологія насіння с.-г. культур
 • Управління здоров’ям фітоценозів
 • Фітобактеріологія
 • Фітовірусологія
 • Фізіологія і екологія комах
 • Фізіологія стресу та адаптації рослин
 • Фітосанітарне право та міжнародне співробітництво
 • Шкідливі організми України у міжнародній фітосанітарії
 • Шкідники лісу та декоративних насаджень

 Освітня програма (*pdf)

Під час викладання лекційного матеріалу та проведення лабораторно-практичних занять використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, застосовуються сучасні технічні засоби навчання.

Значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Розроблені навчальні програми з усіх дисциплін, що входять до складу фахової підготовки та навчально-методичні комплекси, які містять ґрунтовну інформацію стосовно змісту лекцій, лабораторно-практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, курсового проектування, рекомендованої літератури тощо.

На кафедрі захисту рослин проводиться активна робота щодо забезпечення студентів власними навчальними розробками. Вагомою допомогою в організації і підтриманні високого навчально-методичного рівня навчання є підготовка викладачами не тільки навчально-методичних комплексів, методичних вказівок, а й  навчальних посібників та підручників, які є рекомендованими для навчання у всіх вузах України.

РИС 4

Завідувач кафедри М. М. Ключевич шляхом конкурсного відбору МОН України обраний членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота.

Науковці кафедри співпрацюють із науковими установами: Інститутом захисту рослин НААНУ (м. Київ), Інститутом сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир), «ННЦ Інститут землеробства НААН» (смт. Чабани), Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НААН (м. Київ), Інститутом пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (с. Центральне, Миронівський район, Київська обл..), Інститутом картоплярства НАНУ (смт Немішаєве Київська обл.), Центральним ботанічним садом ім. М. М. Гришка (м. Київ).

Викладацький колектив кафедри прикладає значних зусиль щодо досконалого оволодіння студентами методів моніторингу шкідливих організмів в агроекосистемах та складання паспорту їхнього фітосанітарного стану, розробки сучасних екологічно орієнтованих системами захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів з метою отримання конкурентоспроможної продукції.

 

2hgljgj
4 1

рис. 7

рис. 8

Викладачі кафедри беруть участь у районних та обласних науково-практичних семінарах, надають практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам різних форм власності.

Колектив кафедри проводить дослідження з удосконалення елементів інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів на дослідному полі ЖНАЕУ, філіях кафедри та наукових установах і сільськогосподарських підприємствах різних форм власності за темами:

 • «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів у Поліссі України» (0118U002372) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.;
 •  «Короткоротоційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України» (0119U000456) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.;
 • «Грибні хвороби жита озимого (Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» (0116U008804) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.; 
 • «Агроекологічне обґрунтування сталого виробництва сорго в Поліссі України» (0119U001715) – керівник: к. с.-г. н., ст. викладач Столяр С. Г.; 
 • «Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної рослинності з метою удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах Житомирського Полісся» (0116U008857) – керівник: к. с.-г. н., доцент Тимощук Т. М.;
 • «Поширення, шкодочинність, біологічні особливості та заходи захисту кукурудзи від сажкових хвороб в умовах Житомирської області» (0116U005757) – керівник: к. с.-г. н., доцент Руденко Ю. Ф.;
 • «Біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі» (0116U005758) – керівник: к. с.-г. н., доцент Іващенко І. В.;
 • «Управління чисельністю комах-фітофагів ягідних культур та удосконалення системи захисту в Центральному Поліссі України (0116U00885) – керівник: к. с.-г. н., доцент Бакалова А. В.

Конференція - буклет

Основні навчально-методичні праці:

 • › Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів: навч. посібн. для студ. агр. вищ. навч. закл. / О. А. Дереча, М. М. Ключевич,, А. В. Бакалова та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 232 с.
 • › Шкідники ягідних культур : навчальний посібник / І. М. Мринський, В. В. Урсал, Т. М. Тимощук та ін.; за ред. І. М. Мринського. Київ : Інтерконтиненталь, 2018. 352 с.
 • › Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих організмів у фермерських господарствах та на присадибних ділянках : практ. посібник О. А. Дереча, А. К. Бойчук, Н. В. Грицюк та ін.  Житомир : Рута, 2019. 183 с.
 • › Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні засобів захисту рослин (токсикологія пестицидів) : практикум / Т. М. Тимощук. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 67 с.
 • › Превентивний захист урбофітоценозів від попелиць : монографія / П. Я. Чумак, С. М. Вигера, О. О. Сикало, М. М. Ключевич, Т. О. Чернега, Л. С. Школьна. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 324 с.
 • › Методичні рекомендації для студентів та фахівців науки і практики агрономічного профілю: рекомендації щодо створення сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних  та абіотичних чинників на Житомирщині / П. Я. Чумак , С. М. Вигера, Л. Д. Романчук, М. М. Ключевич. Житомир : ЖНАУ, 2018. 42 с.
 • › Прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі України : монографія / Л. В. Аніскевич, Д. Г. Войтюк, С. М. Вигера, Н. І. Адамчук, Ф. М. Захарін, С. О. Пономаренко, М. М. Ключевич. Київ : НУБіП, 2019. 798 с.
 • › Методичні рекомендації для студентів та фахівців науки і практики агрономічного профілю: рекомендації щодо створення сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних  та абіотичних чинників на Житомирщині / П. Я. Чумак , С. М. Вигера, Л. Д. Романчук, М. М. Ключевич. Житомир : ЖНАУ, 2018. 42 с.
 • › Тимощук О. А., Невмержицька О. М. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни «Епіфітотіологія» для студентів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 30 с.
 • › Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» денної та заочної форми навчання // Житомирський національний агроекологічний університет / уклад. А. В. Бакалова, О. А. Дереча, М. М. Ключевич, Н. В. Грицюк, С. Г. Столяр. ЖНАЕУ. Житомир, 2019. 109 с.
 • › Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Біобезпека у захисті рослин» (з професійної та практичної підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної та заочної форм навчання // Житомирський національний агроекологічний університет / уклад. С. Г. Столяр, М. М. Ключевич. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 69 с.
 • › Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Невмержицька О. М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт із дисципліни «Біологічний захист рослин від бур’янів» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 42 с.
 • › АImproving the design elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against pests. / А. Bakalova, V. Tytarenko, V. Radko, Т. Klymenko, О. Trembitska. Eastern-euripean lournal of enterprise technologies. Engineering technological systems. Kharkiv, 2017. № 3/1(87)). Р. 4–10.
 • › Kluchevich M. M., Chumak P. Ya., Vigera S. M. New and dangerous bacterial disease of oleander Pseudomonas savastanoi pv. Nerii in greenhouses of Ukraine. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. P. 131–133. 
 • › Bondareva L. M., Сhumak P. Y. Pentamerismus taxi (Haller, 1877) (Acari: Tenuipalpidae) – a new pest of yew in conditions of Kyiv. Russian Journal of Biological Invasions, 2018, Vol. 9, No. 1. P. 9–12.
 • › Ivashchenko I. V. Biomorphological peculiarities of Glebionis coronaria (Asteraceae) introduced in Ukrainian Polissya. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. P. 59–71.
 • › Zhovnerchuk O. V., Chumak P. Ya The spider mite Schizotetranychus spireafolia (Acari, Tetranychidae), specific pest of Spiraea in the A. V. Fomin Botanical Garden. Vestnik Zoologii, 2018. Vol. 52(5). P. 389–394.
 • › The Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden / N. Lesovoy, O. Sykalo, P. Chumak, S. Vigera, M. Kliuchevich. Russian Journal of Biological Invasions. 2019. Vol. 10, № 1, pp. 104–107.
 • › Kluchevich M. M., Chumak P. Yа., Vigera S. M., Stolyar S. G. First detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & sacc. оn Liriodendron chinense (hemsl.) Sarg. in Ukraine. Modern Phytomorphology. 2019. Vol. 13. P. 9–12. 

 

Колективом кафедри у співавторстві підготовлено і видано 25 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики України.

На основі наукових досліджень одержано 45 патентів на корисну модель, видано біля 1200 наукових праць.

 

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, учасниками якого щорічно є понад 250 студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин» та 201 «Агрономія».

Робота наукового студентського гуртка кафедри включає проведення систематичних засідань, на яких, згідно із затвердженим планом роботи на відповідний навчальний період, розглядаються і засвоюються методики закладки польових та лабораторних дослідів; заслуховуються звіти студентів про проведені наукові дослідження та набуті знання під час проходження виробничих практик; за результатами досліджень студентів проводяться наукові студентські конференції, підготовка і відбір матеріалів доповідей на внутрішньовузівські і міжвузівські наукові конференції та для опублікування у наукових виданнях; обговорюються результати захисту дипломних робіт студентами; визначаються шляхи підвищення якості знань; обговорюються актуальні і перспективні напрямки досліджень, що мають першочергове значення для формування висококваліфікованих фахівців із захисту рослин.

Під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено понад 600 дипломних робіт.

За матеріалами досліджень студенти представляють доповіді на вузівських та міжвузівських науково-практичних конференціях. Крім того, студенти беруть учать у зльотах відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» та інших заходах.

Колектив кафедри щорічно проводить І тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» та бере участь у ІІ турі конкурсу зі спеціальності «Агрономія» (Вінницький національний аграрний університет – отримано нагороду за практичну цінність результатів досліджень, 2014 р.; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва – отримано нагороду ІІІ ступеня, 2015 р. та 2016 р.).

Колективом кафедри у співавторстві підготовлено і видано 13 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики України.

На основі наукових досліджень одержано сім патентів, видано біля 700 наукових праць.

Організаційна робота.

Викладацький колектив кафедри бере активну участь у профорієнтаційній роботі, проводить бесіди із випускниками 11-их класів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів та навчальних закладів І–ІІ ступенів акредитації Житомирської, Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.

Викладацький колектив кафедри систематично проводить зі студентами різні заходи виховного характеру. При проведенні всіх форм занять основні зусилля направляються на виховання у майбутніх спеціалістів високих моральних якостей, поваги до своєї спеціальності,  патріотизму до Батьківщини.

Викладачі кафедри є керівниками студентських за спеціальністю академічних груп спеціальності «Захист і карантин рослин». Наставниками розроблено плани проведення виховної роботи в академічних групах.

5 6

Основні зусилля викладачі кафедри спрямовують на виховання у студентів, гуманного відношення до довкілля. Таке поєднання навчальної, виховної і наукової роботи сприяє вихованню у майбутніх спеціалістів любові до Батьківщини та вірності народу України.

Викладачі кафедри залучають студентів до участі у громадському житті університету: у спортивних змаганнях різних рівнів, художній самодіяльності, поліпшенні благоустрою території університету, міста Житомира і населених пунктів області.