Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Випускник агрономічного факультету Житомирського державного агроекологічного університету 2004 р. З 2005 по 2007 рр. навчався в аспірантурі. Житомирського державного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

«Продуктивність льону-довгунця залежно від застосування комплексного добрива та регулятора росту в умовах Полісся» захистив у 2010 р. в смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, ННЦ «Інститут землеробства НААН» за спеціальністю: 06.01.09 – рослинництво.

Сфера наукових інтересів

Цікавиться новітніми енерго-рисурсо зберігаючими технологіями в рослинництві.

Загальна кількість публікацій

Навчально-науковий посібник «Шкідники  і хвороби зернових культур при зберіганні» В.Б. Ковальов, І.Ю. Деребон, О.А. Саюк, С.М. В’юнцов, С.В. Федорчук м. Житомир. ЖНАЕУ, – 57 с.

Співавтор підручників:

 1. Технічні культури: підручник / [А.С. Малиновський, В.Г. Дідора, М.В. Грищак, С.М. В'юнцов та ін.]; за заг. ред. професора А.С. Малиновського. - Житомир: Видавництво ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. - 305 с .
 2. 2. Льонарство: підручник / [В.Г. Дідора, А.С. Малиновський, О.А. Дереча, М.Ф. Рибак, І.Ю. Деребон, С.М. В'юнцов], за ред. В.Г. Дідори -Житомир: Видавництво ДВНЗ Житомирський національний агроекологічний університет, 2008. - 488 с .

Участь у конференціях:

 1. Тишковський В.В. Продуктивність фотосинтетичного потенціалу льону-довгунця в короткоротаціних сівозмінах  залежно від системи удобрення/В.В. Тишковський, С.М. В’юнцов// «Іноваційний розвиток АПК України: проблеми та їх вирішення»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої пам’яті декана агрономічного факультету М.Ф. Рибака, 19-20 лист. 2015 р.: Житомир : ЖНАЕУ, 2015.– С. 130-134.

 2.  

  В’юнцов С.М.  Вплив бактеризації насіння та доз добрив на продуктивність льону-довгунця / Наукові засади сучасних технологій вирощування та підвищення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції // ІV матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів 27-28 жовтн. 2016 р.: Харків: ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва, 2016.– С. 72-75.

 3.  

  В’юнцов С.М. «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвячена – 90-річчю від дня народження професора Наумова Г.Ф. та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва. м. Харків, 23-24 жовтня 2017 р. – С. 101-104.

 4.  

  В’юнцов С.М. Вплив бактеризації насіння, як елемента технології на продуктивність льону-довгунця С.М. В’юнцов //Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень  у сфері агротехнологій та землеустрою (зб. тез. наук. – практичних конференцій за результатами наукових досліджень співробітників агроном. Факультету) – Житомир, 2017. – С.6-10.

 5.  

  В’юнцов С.М. Продуктивність льону-довгунця залежно від інокуляції насіння С.М. В’юнцов // «Наукові читання 2018» (зб. тез. наук. – науково-практичної конференції та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених агрономічного факультету)  – Житомир, 2018. – С. 13-17.

 6.  

  В’юнцов С.М. /«Інноваційні технології у рослинництві: проблеми  та їх вирішення»/ С.М. В’юнцов, М.Й. Орловський, матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 7-8 червня 2018 р.– С. 15-18.

 7.  

  Ефективність застосування препарату Альбіт на посівах льону-довгунця. С.М. В’юнцов//  «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф.  м. Харків, 25-26 жовтня 2018 р. – С. 72-75.

 8.  

  В’юнцов С.М. Продуктивність льону-довгунця в умовах дослідного поля жнаеу /«Збірник тез наукових студентських робіт за результатами І туру всеукраїнського конкурсу»/ С.М. В’юнцов, М.О. Семенюк, матеріали  наук.-практ. конф., м. Житомир, 2018 р.– С. 72-75. (ел. варіант), (Підготовка студента до І туру олімпіади та друкування тез).

  В’юнцов С.М. Мікробні препарати для підвищення продуктивності льону-довгунця. С.М. В’юнцов // «Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення.  – матеріали  міжнар. наук.-практ. конф.  м. Житомир, 13-14 червня 2019. – С. 23-26.

Основні наукові та методичні праці: