Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Випускник агрономічного факультету Житомирського державного агроекологічного університету 2004 р. З 2005 по 2007 рр. навчався в аспірантурі. Житомирського державного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

«Продуктивність льону-довгунця залежно від застосування комплексного добрива та регулятора росту в умовах Полісся» захистив у 2010 р. в смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, ННЦ «Інститут землеробства НААН» за спеціальністю: 06.01.09 – рослинництво.

Сфера наукових інтересів

Цікавиться новітніми енерго-рисурсо зберігаючими технологіями в рослинництві.

Загальна кількість публікацій

Співавтор підручників:

  1. Технічні культури: підручник / [А.С. Малиновський, В.Г. Дідора, М.В. Грищак, С.М. В'юнцов та ін.]; за заг. ред. професора А.С. Малиновського. - Житомир: Видавництво ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. - 305 с .
  2. 2. Льонарство: підручник / [В.Г. Дідора, А.С. Малиновський, О.А. Дереча, М.Ф. Рибак, І.Ю. Деребон, С.М. В'юнцов], за ред. В.Г. Дідори -Житомир: Видавництво ДВНЗ Житомирський національний агроекологічний університет, 2008. - 488 с .

Участь у конференціях:

  1. 1. В'юнцов С.М. Вплив стимулятора росту Альбіт на врожайність та якість льону-довгунця / Гуминовые кислоты и фитогормоны в растениеводстве // Міжнар. наук, конференція, Київ, 12-16 червня 2007 р. – К.; «Експоцентр України», 2007. – С. 62-63.
  2. 2. В'юнцов С.М. Продуктивність льону-довгунця залежно від застосування комплексних препаратів / Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів 25-27 листопада 2009 року. Чабани. - К.: ВД "ЕКМО", 2009. – С. 63-65.
Основні наукові та методичні праці: