Посада

Асистент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Дані про вищу освіту

У 2005 р. закінчив Житомирський агроекологічний коледж і вступив до Державного агроекологічного університету, який закінчив у 2006 р. за спеціальністю «Агрономія». Працював за фахом. У 2007 р. вступив до аспірантури ЖНАЕУ.

Тема дисертації та рік захисту

Подано до захисту кандидатську дисертацію на тему «Агроекологічне обґрунтування вирощування льону-довгунця в короткоротаційних сівозмінах залежно від альтернативної системи удобрення».

Загальна кількість публікацій

Є автором та співавтором 13 наукових праць з яких 5 входять до списку фахових видань України, 3 – в іноземних виданнях, 3 – у збірниках наукових праць та 2 патентах на винахід.

Основні наукові та методичні праці: