Посада

Асистент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Дані про вищу освіту

У 2009 р. з відзнакою закінчив Житомирський національний агроекологічний університет за фахом „Вчений агроном”. А у 2012 р. аспірантуру даного закладу.

Тема дисертації та рік захисту

Подано до захисту кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність льону олійного залежно від елементів і технології вирощування в зоні Полісся України».

Сфера наукових інтересів

Удосконалення технології вирощування олійних культур.

Загальна кількість публікацій

Є автором та співавтором 11 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці: