Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1998 р. закінчив Державну агроекологічну академію (м. Житомир), отримав диплом вченого агронома зі спеціалізації „Агроекологія”.

У 1998–1999 рр. працює агрономом насіннєводом КСП „Левківське” с. Левків Житомирського району Житомирської області. У 1999–2002 рр. – аспірант Житомирського державного агроекологічного університету. З 2002 р. – науковий співробітник науково-дослідного інституту регіональних екологічних проблем ДАУ, асистент. З 2008 р. – доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kuhn та заходи обмеження його шкодочинності на картоплі в умовах Полісся України».

Сфера наукових інтересів

Новітні технології зберігання сільсько-господарських культур.

Загальна кількість публікацій

О.А. Саюк є автором та співавтором 5-ти підручників та посібників, 25 наукових статей, 16 рекомендацій виробництву та науково-методичних розробок. У 2004-2005 рр. був лауреатом стипендії Кабінету Міністрів молодим ученим.

Підручники та навчальні посібники:

  1. Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур: посіб. для студ. вищих навч. закл./ О.Ф.Смаглій, О.А.Дереча, В.Г.Дідора О.А. Саюк  та ін. – Житомир: Держ. агроекол. Ун-т., 2007. – 543с. [льон-довгунець].
  2. Технічні культури: підруч. / А.С. Малиновський, В.Г.Дідора, М.В. Грищак О.А. Саюк [та ін.]; під ред. А.С. Малиновського. – Житомир: Держ. Агроекол. Ун-т., 2007. – 304с.
  3. Основи землеробства: підруч. / О.Ф.Смаглій, М.Ф.Рибак, В.Г.Дідора О.А. Саюк [та ін.]; під ред. О.Ф.Смаглія. – Житомир: Держ. Агроекол. Ун-т., 2008. – 512с.
  4. Методичний посібник для виконання і оформлення дипломних робіт студентами вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямком 6.130.100, 7.130.102, 8.130.102 / [ В.П. Ґудзь, В.Г. Дідора, О.А. Дереча О.А. Саюк та ін.] – за ред. В.Г. Дідори. – Житомир 2009., 61с.
  5. 5. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / [Е.Р. Ермантраут, В.Г. Дідора, А.С. Малиновський, О.Ф. Смаглій, М.Ф. Рибак, О.А. Саюк, М.Й. Орловський] – Житомир, 2010. – 125 с.
Основні наукові та методичні праці: