Посада

Асистент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 1990 р. закінчила Київський технологічний  інститут харчової промисловості. Завідувач відділу біохімії хмелю і пива та біотехнології Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України.

Тема дисертації та рік захисту

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему „Удосконалення технології пива з використанням хмелю нових сортів.

 

Сфера наукових інтересів

Дослідження біохімічних та технологічних показників якості продукції рослинництва, біохімія хмелю, хмелепродуктів та пива,переробка, якість та безпечність хмелепродукції

Загальна кількість публікацій

Автор більше 150  наукових праць, автор та співавтор 5 патентів.

Основні наукові та методичні праці:

LidiyaProtsenkoTetianaGrynukSvitlanaLitvynchukInfluence of the constituent alpha acids of Ukrainian varieties of hops and hop preparations on quality indicators of mash and beerUkrainianFoodJournal, 2014; 3 (3); 389-396

 1. Проценко Л.В.,СвирчевскаяО.В., Рудык Р.И., ГринюкТ.П.,Власенко А.С.Накопление биологически активного вещества – ксантогумола в украинских сортах хмеля. Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. тр. / Гроднен. гос. аграр. ун-т ; редкол.: В.К. Пестис [и др.]. – Гродно, 2014. – Т.: Сельскохозяйственные науки – С.  193-200
 2. ProtsenkoLidiyaLitvynchukSvitlanaCompetitiveness of Ukrainian pellet hops productionUkrainian Journal of Food Science. – 2015. – Vol. 3, Issue 1. – Рp. 51-59.
 3. Л.В. Проценко, О.О.Свірчевська,А.С.ВласенкоДослідження біологічно активної речовини – ксантогумолу в українських сортах хмелю Агропромислове виробництво Полісся. – Житомир: ІСГП. – 2015. – №8. С. 68-73.
 4. Проценко А.В.,СітніковаТ.Ю., Проценко Л.В.,Приймачук Т.Ю Штанько І.П. Кластерна модель вертикальної інтеграції як напрям розвитку галузі хмелярства. Вісник аграрної науки.– 2015. – №6. – С. 67-72
 5. Бобер А.В., Проценко Л.В. Технологічна оцінка пивоварних якостей ароматичних і гірких сортів хмелю та продуктів його переробки. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування, серія агрономія, 2016. – Т 235 . – С. 241-248    
 6. Л.В.Проценко,Р.І.РудикМ.Г.МихайловО.В.Черненко, Т.П. ГринюкА.С.Власенко Технологічна оцінка гранул хмелю українського та закордонного виробника. Агропромислове виробництво Полісся. – Житомир: ІСГП. – 2016. – №9. С. 72-77
 7. Л.В. Проценко, Р.І. Рудик, М.І.Ляшенко, А. В.Бобер, О.В. Черненко,А.С.ВласенкоДослідження гірких речовин лупуліну різних сортів хмелю Науковий вісник НУБіП. – серія Агрономія. –  2017. – № 269. 
 8. Л.В. Проценко, Р.І. Рудик, А.С.Власенко,О.В.ЧерненкоОцінка хмелю вітчизняних сортів урожаю 2016 року Агропромислове виробництво Полісся.  – Житомир: ІСГП. – 2017– № 10. – С.63-68
 9. Л.В.Проценко,Р.И.РудыкН.Г.МихайловО.В.ЧерненкоГ.М.МилостаА.А.РегилевичТехнологическая  оценка шишек ароматических и горьких сортов хмеля урожая 2015-2016 г.г., выращенного в Украине и республике Беларусь Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. тр. / Гроднен. гос. аграр. ун-т ; редкол.: В.К. Пестис [и др.]. – Гродно, 2017. – Т.  :Сельскохозяйственные науки– С.191-201  
 10. Т.П.Гринюк,Л.В. Проценко, Р.І. Рудик,А.С.Власенко, О.В. Черненко   Сучасні методи аналізу при визначенні оцінки якості ефірної олії хмелю Агропромислове виробництво Полісся.  – Житомир: ІСГП. – 2018. № 11. С.68-73
 11. С.М.Рижук,В.П.СухорабаП.П.НадточійЛ.В.ПроценкоВ.О.ЦибульськийТ.М.Ратошнюк Стан галузі хмелярства в Україні та можливості підвищення її ефективності у сучасних умовах. Наукові горизонти– Житомир: ЖНАЕУ. – 2019. № 7. (80) С.29-40
 12. ProtsenkoLidiyaLitvynchukSvitlanaFeaturesofusinghopsand CO2-extract inbrewingUkrainianfoodjournal. 2017;6(1); 7784., DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-9 
 13. ProtsenkoLidiaRudykRuslanHryniukTetianaVlasenkoAlionaProtsenkoAlonaLitvynchukSvіtlanaOvadenkoOlena.Beer enrichment with biologically active hop compounds,Ukrainian food journal.2018;7(1);6578. DOI: 10.24263/2304-974Х-2018-7-1-7
 14. ProtsenkoL. V., Liashenko M. I., Vlasenko A. S.,Hryniuk T. P, Dobrovolny O. O. AgriculturalScienceandPractice2018; 5(2):52-63. DOI: 10.15407/agrisp5.02.052