Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2002 р. закінчив агрономічний факультет, а в 2006 р. – аспірантуру Державного агроекологічного університету м. Житомир, в якому працює по нині доцентом кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук «Продуктивність цукрових буряків залежно від використання альтернативних органічних добрив і кристалону у Лісостепу України».

Сфера наукових інтересів

Працює над удосконаленням сучасної технології вирощування цукрових буряків та підвищенням технологічних показників якості сільськогосподарських культур.

Загальна кількість публікацій

Має 16 наукових публікацій, в тому числі 12 статей, 4 методичні розробки. Співавтор підручника «Методика наукових досліджень в агрономії».

Основні наукові та методичні праці: