Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2002 р. закінчив агрономічний факультет, а в 2006 р. – аспірантуру Державного агроекологічного університету м. Житомир, в якому працює по нині доцентом кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук «Продуктивність цукрових буряків залежно від використання альтернативних органічних добрив і кристалону у Лісостепу України».

Сфера наукових інтересів

Працює над удосконаленням сучасної технології вирощування цукрових буряків та підвищенням технологічних показників якості сільськогосподарських культур.

Загальна кількість публікацій

Має 16 наукових публікацій, в тому числі 12 статей, 4 методичні розробки. Співавтор підручника «Методика наукових досліджень в агрономії».

 

Основні наукові та методичні праці:
  • Орловський М.Й. Характеристика бульб картоплі за різних систем удобрення в умовах Полісся / М.Й. Орловський, Б.В. Матвійчук /Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”. Випуск №4: К-2017.- С.91-100
  • Orlovskyi M.Y. Agroekological state of soil cover of Bereznivskyi region Rivne agea /M.Y. Orlovskyi, B.V. Matviichuk, L.L. Dovbysh, R,B. Kropyvnytskyi, M.M. Kravchuk. – Science Review 3(10) March.:Warsaw-2018. С- 47-50
  • Экономическая эффективность хозяйствования в ФГ«АССТА» / Н.И. Орловский, В.И. Войцехoвский и др. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ SWORLD, Иваново: Научный мир-2018.- С. 76-79
  • Эффективность хозяйствования СФГ«Санрайз» / Н.И. Орловский, В.И. Войцехoвский и др. International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches" Yolnat PE, Minsk -2018.- С. 32-35
  • Химико-технологические показатели зерна пшеницы и качество хлеба в зависимости от сорта и срока уборки Войцеховский В.И., Боровик В., Васьковская С.В. (студ), Орловский Н.И. Сб. тр. «Качество продукции, технологий и образования». Магнитогорск. – 2019. – С.11-15.
  • Вміст білка і клейковини в зерні різних сортів пшениці озимої залежно від терміну збирання Войцеховский В.И., Боровик В., Васьковская С.В. (студ), Орловский Н.И.  Modern engineering and innovative technologies. Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien. №7. Part 2. С. 53-56.
  • Формування клейковини в зерні пшениці озимої вирощеної в умовах СТОВ «Придніпровський край» Войцеховский В.И., Боровик В., Васьковская С.В. (студ), Орловский Н.И. International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches". Yolnat PE, Minsk, Belarus. 2019. - №9. – P. 1. – Р.29-33.
  • Comparison of national and international applicable requirements and quality and safety assessment of late apple varieties Voitsekhіvskii V., Berezhnyak E., Andruschenko A. (stud.), Vaskivska S., Orlovskiy N. Modern engineering and innovative technologies. Karlsruhe, Germany. 2019. №9. Р.1. – Р.96-99.