Посада

Асистент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2002 р. закінчив агрономічний факультет, а в 2006 р. – аспірантуру Державного агроекологічного університету м. Житомир, в якому працює по нині доцентом кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Оптимізація захисту картоплі від збудників Phytophthorainfestans(MontdeBary та Alternariasolani(ElletMart.в умовах Полісся України".

Сфера наукових інтересів

Сучасні технології зберігання та переробки продукції рослинництва та вплив збудників грибних хвороб на лежкість плодів та овочів при зберіганні.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор 16 наукових праць. 

Основні наукові та методичні праці:
 • Положенець В. М., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Федорчук С. В. Біологічні особливості збудника альтернаріозу картоплі та обґрунтування заходів захисту в умовах Полісся України. Агропромислове виробництво Полісся. 2014. № 7. С. 52–55.
 • Положенець В. М., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Федорчук С. В. Сортова резистентність до накопичення радіонуклідів овочевими культурами. BiodiversityaftertheChernobylAccident. 2016. Part I. ThescientificproceedingsoftheInternationalnetworkAgroBioNet / SlovakUniversityofAgricultureinNitraNitra, 2016. P. 195–199.
 • Федорчук С. В. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternariasolani та Phytophthorainfestans картоплі. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2017. Вип. 2. С. 116–123.
 • Федорчук С. В. Особливості розвитку Alternariasolani та Phytophthorainfestans залежно від використання регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів. Таврійський науковий вісник. 2017. Вип. 95. С. 128–132.
 • Федорчук С. В. Бакові суміші препаратів захисту рослин картоплі проти збудників Phytophtorainfestans та Alternariasolani. Агропромислове виробництво Полісся. 2017. № 10. С. 119–122. 
 • Фунгіцидна активність хімічних та біологічних препаратів проти Phytophtorainfestans та Alternariasolani / С. В. Федорчук, В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, О. В. Чайка. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2017. № 1–2. С. 155–159. 
 • Федорчук С. В., Клименко Т. В., Радько В. Г., Трембіцька О. І. Розвиток альтернаріозу та фітофторозу картоплі в польових умовах залежно від застосування препаратів захисту рослин. Агропромислове виробництво Полісся. 2017. № 10. С. 138–141. 
 • Положенец В. М., Немерицкая Л. В., Журавская И. А., Федорчук С. В. Альтернариозкартофеля и мерыборьбы с ним в условияхзоныПолесьяУкраиныСельськое хазяйство – проблемы и перспективы. 2017. Том №38. С. 176–182.
 • Lisovyy M. Methodologicalapproachestothestudyanddeterminationofthespeciesconditionoftheentomologicaldiversityofagriculturallandscapesofthe forest-steppe Ukraine / M. Lisovyy, S. Fedorchuk, T. Klymenko, O. Trembitska // SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS Volume 4. London. 2018.Р.111-122.
 • Паламарчук Р.П. Радіоекологічний стан грунтів сільськогосподарських угідь Житомирської області / Р.П. Паламарчук, О.І. Трембіцька, Т.В. Клименко, С.В. Федорчук, М.М. Лісовий  // Агроекологічний журнал №4  -  2018. – С. 36 – 46.
 • PeculiarstesofdevelopmentofpotatodeseasesAlternariasolaniandPhytoftorainfestanswhenapplyingvarioustypesofplantsprotection С.В. ФедорчукО.І. Трембіцька, Т.В. Клименко, В.Г. Радько, М.М.Лісовий «Агроекологічний журнал» №4-2019. – С. 116 – 123. Інститут агроекології і природокористування НААН.

 • Підручники та навчальні посібники:
 • Навчально-науковий посібник «Шкідники  і хвороби зернових культур при зберіганні» В.Б. Ковальов, І.Ю. Деребон, О.А. СаюкС.М. В’юнцовС.В. Федорчук м. Житомир. ЖНАЕУ, 57 с.
 • Лісовий М.М., Таргоня В.С., Клименко Т.В., Федорчук С.В., Трембіцька О.І.,  Журавель С.В., Бакалова О.В. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій): навчальний посібник. Житомир, 2018.-240 с.