Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1990 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Працював інженером, молодшим науковим співробітником науково-дослідного інституту регіональних екологічних проблем.

Тема дисертації та рік захисту

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему „Агроекологічне обґрунтування виробництва льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення”.

Сфера наукових інтересів

Дослідження екологічних і технологічних показників якості рослинницької продукції залежно від строків та способів зберігання, умов навколишнього природного середовища. Статистична обробка результатів польових досліджень.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор 20 наукових праць.

Підручники та навчальні посібники:

Навчально-науковий посібник «Шкідники  і хвороби зернових культур при зберіганні» В.Б. Ковальов, І.Ю. Деребон, О.А. Саюк, С.М. В’юнцов, С.В. Федорчук м. Житомир. ЖНАЕУ, – 57 с.

 

Фахові статті

  • Дідора В.Г. Особливості вирощування сої на ясно-сірих грунтах Полісся / І.Ю. Деребон, Л.Д. Саврасих // Агропромислове виробництво Полісся. – 2016. – Вип. 9. – С. 16–19.
  • Дідора В.Г. Фактори підвищення родючості ґрунту за вивчення елементів технології вирощування сої // І.Ю. Деребон, Л.Д. Саврасих // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – №1(53),т.1. – С. 16–19.
  • Дідора В.Г. Технологічні показники якості льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України / В.Г. Дідора, І.Ю. Деребон // Сільське господарство та лісівництво. – 2017. – № 6. – С. 71–79.
  • Дідора В.Г. Технологічні показники якості сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах українського полісся // І.Ю. Деребон, Л.Д. Саврасих // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – №1 (58) ,т. 1. – С. 57–62.
  • Ковальов В.Б. Якість олії лляної залежно від умов вегетаційного періоду та строків зберігання сировини / В.Б. Ковальов, І.Ю. Деребон, К.Д. Бучко // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – Вип. 11. – С. 22–25.
  • Ковальов В.Б. Вирощування луб’яних культур на радіоактивно забруднених ґрунтах /В.Б. Ковальов, І.Ю. Деребон, В.П. Фещенко// Наукові горизонти, випуск 7-8 (80), 2018. –С.15-22.
  • Дідора В.Г. Вплив елементів органічної технології вирощування на продуктивність сої в умовах Полісся // В.Г. Дідора, І.Ю. Деребон, О.Є. Бондар, М.В. Власюк// Наукові горизонти, випуск 7-8 (80), 2018. –С.36-42.
  • Ковальов В.Б. До питання наукових основ зберігання продукції рослинництва / В.Б. Ковальов, І.Ю. Деребон // Збірник наукових праць Уманського університету садівництва, випуск 94, 2019.–С.32-45.
Основні наукові та методичні праці: