Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1990 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Працював інженером, молодшим науковим співробітником науково-дослідного інституту регіональних екологічних проблем.

Тема дисертації та рік захисту

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему „Агроекологічне обґрунтування виробництва льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення”.

Сфера наукових інтересів

Дослідження екологічних і технологічних показників якості рослинницької продукції залежно від строків та способів зберігання, умов навколишнього природного середовища. Статистична обробка результатів польових досліджень.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор 20 наукових праць.

Статті у фахових виданнях

  1. Дідора В.Г. Шляхи відродження льонарства в Україні /Дідора В.Г., Деребон І.Ю.// Вісник ДАУ. –2004. – № 1. – С. 40–44.
  2. Васєнков Г.І. Радіоекологічний стан дефляції ґрунтів при отриманні льонопродукції / Васєнков Г.І., Деребон І.Ю.// Вісник ДАУ. – 2006. – № 2. – С. 19–28.
  3. Дідора В.Г. Біологічна мацерація льоносоломи / Дідора В.Г., Деребон І.Ю., Саюк О.А // Карантин і захист рослин. –2008. –№2. –С.16-18.
  4. В.Г. Дідора. Фотосинтетична активність і продуктивність льону-довгунця залежно від позакореневого підживлення / В.Г. Дідора, І.Ю. Деребон, С.М. В'юнцов // Вісник аграрної науки. -2010. -№ 3. -С. 21-23.
  5. Г.І. Васенков. Верифікація моделей дефляції ґрунтів з радіоекологічних міркувань / Г.І. Васенков, І.Ю. Деребон, І.П. Буднік // Вісник ЖНАЕУ. –2011. - № 2(29). - С. 88-96.
  6. В.Г. Дідора, Ю.В. Шеремет, І.Ю. Деребон Факторний аналіз польового досліду на прикладі льону олійного. / В.Г. Дідора, Ю.В. Шеремет, І.Ю. Деребон // Вісник аграрної науки. –2014.- №4. –С.19-23.
Основні наукові та методичні праці: