Посада

Асистент кафедри рослинництва

Дані про вищу освіту

У 2008 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія».

В 2011 році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

Працює над завершенням дисертаційної роботи на тему: «Формування продуктивності насіння багаторічних злакових трав залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України». Науковий керівник професор Мойсієнко В. В.

Сфера наукових інтересів

Формування продуктивності багаторічних злакових трав, використання рідких комплексних добрив на насіннєвих посівах багаторічних трав.

Основні наукові та методичні праці:
  • Сладковська Т. А. Урожайність насіння пажитниці багаторічної залежно від технології вирощування в умовах Полісся / Т. А. Сладковська  // Корми і кормо виробництво. – 2013. – № 77. – С. 77 – 80.
  • Мойсієнко В. В.  Насіннєва та кормова продуктивність грястиці збірної залежно від технології вирощування в умовах Полісся / В. В. Мойсієнко, Т. А. Сладковська  // Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. – № 1. – С. 62 – 68.
  • Сладковська Т. А. Вплив елементів технології вирощування на урожайність та якість насіння грястиці збірної в умовах Полісся / Т. А. Сладковська  // Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. – № 2. – С. 259 – 264.
  •  Мойсеенко В. В. Формирование семян многолетних злаковых трав в зависимости от технологии выращивания в условиях Полесья Украины  / В. В. Мойсеенко, Т.А. Сладковская //  Ресурсосберегающие технологии в луговом кормопроизводстве: сб. науч. тр. / СПбГАУ. – 2013. – С. 232 – 236.