Посада

Доцент кафедри рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

1990 року закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю „Плодоовочівництво і виноградарство”, отримав кваліфікацію „вчений агроном”.

У 1992 році вступив до аспірантури вищеназваного закладу, яку закінчив у 1995 році.

Тема дисертації та рік захисту

У 1998 році на засіданні Вченої ради Національного аграрного університету (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію за темою «Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України».

У 1999 році присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво.

У 2012 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва ЖНАЕУ.

Сфера наукових інтересів
 • вивчення нових вегетативно розмножуваних підщеп яблуні та груші;
 • вдосконалення способів вирощування посадкового матеріалу плодових культур;
 • вивчення впливу ступеня обрізування крони на продуктивність насаджень яблуні.
Загальна кількість публікацій

Співавтор 4-х навчальних посібників та рекомендацій виробництву

Основні наукові та методичні праці:
 • Пелехатий В. М. Ріст та скороплідність яблуні на клонових підщепах і штамбоутворювачах / В. М. Пелехатий // Садівництво. – 1997. – Вип. 45. – С. 45–49.
 • Пелехатый В. Н. Изучение новых клоновых подвоев для яблони в питомнике / В. Н. Пелехатый // Слаборослые клоновые подвои в садоводстве: сб. науч. тр. – Мичуринск, 1997. – С. 25–26.
 • Пелехатий В. М. Морозостійкість кореневої системи нових клонових підщеп яблуні в умовах північного Лісостепу України / В. М. Пелехатий // Садівництво. – 1998. – Вип. 46. – С. 168–170.
 • Китаєв О. І. Оцінка сорто-підщепних комбінацій яблуні за аналізом функціонального стану їх листкового апарату / О. І. Китаєв, В. М. Пелехатий // Садівництво. – 1998. – Вип. 46. – С. 174–176.
 • Пелехатий В. М. Нові клонові підщепи яблуні в розсаднику / В. М. Пелехатий // Садівництво. – 1998. – Вип. 47. – С. 176–179.
 • Chyzh O. D. Vegetative apple rootstocks bred at the Institute of Horticulture of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences / O. D. Chyzh,V. M. Pelekhaty// Proceeding of International Seminar “Apple rootstocks for Intensive orchards”, August, 18-21, 1999. – Warsaw-Ursynow, 1999. – P. – 23–24.
 • Пелехатий В.М. Агроекономічна оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику / В.М. Пелехатий // Садівництво. – 1999. – Вип. 49. – С. 55–59.
 • Пелехатий В. М. Підсумки вивчення нових клонових підщеп яблуні селекції ІС УААН в маточнику / В. М. Пелехатий, Ф. Г. Олещенко // Садівництво. – 2005. – Вип. 57. – С. 180–185.
 • Оцінка морозостійкості нових клонових підщеп яблуні методом диференціального термічного аналізу / П. В. Кондратенко, О. І. Китаєв, В. М. Пелехатий, Н. П. Пелехата // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2005. – Вип. 84. – С. 34–39.
 • Пелехатий В. М. Оцінка нових клонових підщеп яблуні у шкілці саджанців розсадника / В. М. Пелехатий, В. О. Сіленко, О. І. Китаєв // Вісник Державного агроекологічного університету. – 2007. – Вип. № 1 (18). – С. 61–66.
 • Науково-практичні рекомендації по екологічно безпечних технологіях застосування пестицидів при вирощуванні основних сільськогосподарських культур в господарствах Житомирської області / [О. А. Дереча, О. Ф. Смаглій, ...В. М. Пелехатий та ін.]. – Житомир: ПП Євенок О. О., 2009. – 61 с.
 • Пелехатий В. М. Оцінка морозостійкості нових клонових підщеп яблуні / В. М. Пелехатий, В. В. Грохольський // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2009. – Вип. № 1 (24).– С. 154–159.
 • Пелехатий В. М. Визначення морозостійкості клонових підщеп яблуні методом прямого проморожування / В. М. Пелехатий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 133.– С. 86–90.
 • Куян В. Г. Плодівництво. Практикум: навч. посіб. / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011. – 216 с.
 • Китаєв О. І. Вплив регуляторів росту на зимостійкість суниці садової / О. І. Китаєв, О. Т. Лагутенко, В. М. Пелехатий // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – Вип. № 1 (30), т. 1.– С. 190–196.
 • Технології виробництва продукції рослинництва. Частина ІІ: метод. посібник / [О. Ф. Смаглій, В. Г. Дідора, ... В. М. Пелехатий та ін.]. – Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 305 с.
 • Куян В. Г. Продуктивність пальметних садів яблуні (Malus domestica Borkh.) у різні вікові періоди в північно-західній частині Лісостепу України / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий // Садівництво. – 2012. – Вип. 65. – С. 108–117.
 • Куян В. Г. Інтенсифікація і концентрація плодівництва та основні шляхи їх вирішення в різних ґрунтово-кліматичних зонах України / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012.– Вип. 180. – С. 129–138.
 • Куян В. Г. Селекція плодових культур: навч. посіб. / В. Г. Куян, В. М. Положенець, В. М. Пелехатий. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – 92 с.