Посада

Асистент кафедри рослинництва

Дані про вищу освіту

Закінчив південний філіал НУБіП (м. Сімферополь), за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію агронома-дослідника.

Тема дисертації та рік захисту

«Продуктивність лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу України». Науковий керівник професор Мойсієнко В. В.

Основні наукові та методичні праці:
  • Мойсієнко В.В., Пашев М.П. Урожайність  та лікувальні властивості лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) залежно від сортових особливостей в умовах Житомирської області / Наука – агропромисловому виробництву (тези досліджень) : – Житомир, 2014. – С. 17–21.
  • Пашев М.П. Формування урожайності  лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) залежно від сортових особливостей та віку саджанця  в умовах Житомирської області / М.П. Пашев, В.В. Мойсієнко // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної  безпеки держави: Матеріали ІУ Міжнародної науково-технічної конф., 17-18 жовтня 2014 р. у 2-х томах,  т. 2, м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2014. –  С. 65–70.