Посада

Асистент кафедри рослинництва

Дані про вищу освіту

2010 року закінчив Житомирський національний агроекологічний університет. Цього ж року поступив до аспірантури на кафедру рослинництва з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

Працює над завершенням дисертаційної роботи за темою: «Продуктивність сумісних посівів вівса посівного з бобовими та капустяними культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України». Науковий керівник професор Мойсієнко В. В.

Сфера наукових інтересів

Пошук шляхів удосконалення технологій вирощування кормових культур.

Основні наукові та методичні праці:
  • Панчишин В. З. Продуктивність вико-вівсяної сумішки залежно від елементів технології вирощування в умовах Житомирського Полісся / В. З. Панчишин // Вісник ЖНАЕУ, 2013. – Вип. №1 (36), т. 1. – С. 332–338.
  • Панчишин В. З., Мойсеенко В. В. Продуктивность кормового люпина в совместных посевах с овсом в условиях Полесья Украины / Сб. науч. трудов «Ресурсосберегающие технологии в луговом кормопроизводстве» // Матер. Межд. науч.-прак. конференции, посвященной 100-летию кафедры луговодства. – С.-Петербург, 2013. – С. 210–216.
  • Мойсеенко В. В., Панчишин В. З. Продуктивность и кормовая оценка зернобобовых культур в агрофитоценозах Полесья Украины / В. В. Мойсеенко, В. З. Панчишин // Современные проблемы и перспективы развития сельского и лесного  хозяйства: Сб. трудов по результатам работы межд. науч.-практ. конференции, посвященной 70-летию факультета агрономии и лесного хозяйства.   – Вологда – Молочное, 2013. – С.116–123.
  • Панчишин В. З. Формування урожайності пелюшко-вівсяної сумішки залежно від удобрення в умовах Житомирського Полісся / В. З. Панчишин // Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2013. – Вип. 77 – С. 261 – 265.
  • Панчишин В. З. Продуктивність пелюшко-вівсяної сумішки залежно від елементів технології вирощування в умовах Житомирського Полісся / В. З. Панчишин // Вісник ЖНАЕУ, 2014. – Вип. №1 (39), т. 1. – С. 228 – 237.
  • Мойсієнко В. В. Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину кормового в Україні / В. В. Мойсієнко, В. З. Панчишин // Вісник ЖНАЕУ, 2014. – Вип. № 2 (42), т. 1. – С. 112 – 123.
  • Панчишин В. З. Формування листостеблової маси вівса посівного сорту Житомирський в умовах Полісся України / В. З. Панчишин, В. В. Мойсієнко // Зб. наук. праць. Вінниця, 2014. – Вип. 6 – С. 35 – 41.