Посада

Асистент кафедри рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2005 році закінчила Житомирський державний агроекологічний університет за спеціальністю “Агрономія”.

В 2005 році вступила до аспірантури Житомирського державного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2013 р. захистила дисертацію на тему: “Екотоксикологічний моніторинг забруднення важкими металами та радіонуклідами плодових і ягідних культур Центрального Полісся” за спеціальністю “Екологія” та отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фітоенергетика у рослинництві та вивчення закономірностей накопичення важких металів і радіонуклідів плодовими та ягідними культурами.

Основні наукові та методичні праці:
    1. Куян В. Г. Особливості вертикальної міграції радіонуклідів у насадженнях зерняткових і ягідних плодових культур зони обов’язкового відселення Житомирщини / В. Г. Куян, О. Б. Овезмирадова // Вісн. Держ. агроекол. ун-ту. – 2008. – № 1(22). – С. 7–12.
    2. Овезмирадова О. Б. Забруднення насаджень ягідних культур важкими металами в автомагістральних зонах / О. Б. Овезмирадова // Вісн. Держ. агроекол. ун-ту. – 2008. – № 1(22). – С. 290–295.
    3. Овезмирадова О. Б. Накопичення та розподіл важких металів у ягідних рослинах / О. Б. Овезмирадова // Проблеми адаптації та перспективи розвитку ягідництва : тези доп. і виступів на всеукр. наук. конф. молодих вчених і спеціалістів, 8–10 груд. 2008 р. – К., 2008. – С. 123–124.
    4. Овезмирадова О. Б. Накопичення важких металів у насадженнях яблуні з різними типами підщеп / О. Б. Овезмирадова // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2010. – № 1(26). – С. 343–347.