Посада

Асистент кафедри рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

З 1991 по 1996 рік навчався в Національному аграрному університеті м. Київ, на кафедрі агрохімії та ґрунтознавства, захистив диплом та здобув спеціальність вчений-агроном.

З 1996 по 1999 рік – аспірант (денна форма навчання) лабораторії інтенсивних технологій вирощування зернових колосових і кукурудзи Інституту Землеробства Української Академії Аграрних Наук.

Тема дисертації та рік захисту

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах північного Лісостепу України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту Землеробства УААН м. Чабани та отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Сфера наукових інтересів

Удосконалення агротехнічних прийомів вирощування зернових культур в умовах Полісся України.

Основні наукові та методичні праці:
  • А.А. Майстер, О.А. Майстер. «Енерго та ресурсозберігаюча технологія вирощування озимої пшениці в зоні Полісся України», Вісник ДАУ, Житомир. – №2. – 2001 – 24–27с.
  • А.А. Майстер, Л.П. Салей, О.А. Майстер. «Елементи інтенсивної технології вирощування ярого ячменю в зоні Полісся України». – Вісник ДАУ, Житомир. – №1. – 2002 – 32–36с.
  • А.А. Майстер, О.А. Майстер. «Навчальний посібник прогнозування і програмування врожаю сільськогосподарських культур». – ЖНАУ, Житомир. – 2013. – 27с.