Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фахову підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Агрономія», здійснює керівництво і безпосередню участь співробітників у дослідженнях за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Кафедра відповідає за організаційно-методичне забезпечення проведення технологічних переддипломних практик студентів факультету, координує поряд з іншими кафедрами факультету, тематику дипломних робіт, несе відповідальність за належну організацію роботи Державної екзаменаційної комісії, здійснює роботу щодо соціальної і професійної адаптації випускників факультету на виробництві. Робота кафедри здійснюється відповідно до Статуту університету з організації навчального процесу, робочих навчальних планів, планів з навчальної, науково-дослідної, науково-методичної та виховної роботи.

Нині на кафедрі працюють Лауреат премії ім. Л.П. Симиренка АН України, доктор с.-г. наук, професор В. Г. Куян, доктор с.-г. наук, професор В. В. Мойсієнко (зав. кафедри), кандидати с.-г. наук, доценти, С. Б. Шваб, С. В. Стоцька, В. М. Пелехатий, Т. М. Алексєєвич, кандидати с.-г. наук, асистенти О. Б. Овезмирадова, О. А. Майстер, асистенти В. З. Панчишин, Т. А. Сладковська, ст. лаборанти В. П. Трохлібова і Н. М. Король.

Колектив кафедри рослинництва

Колектив кафедри рослинництва

 

Історія кафедри

Кафедра рослинництва створена у 1930 році. За період існування викладачами кафедри підготовлено велику кількість досвідчених фахівців аграрної сфери, вчених-аграріїв, педагогів.    У наш час вона є провідною випускною кафедрою агрономічного факультету, проводить багатопланові дослідження, за результатами яких готує сучасні підручники і навчальні посібники, а також підтримує тісні зв’язки з виробництвом, аграрними вузами та науково-дослідними установами України, Білорусі, Росії. Впродовж періоду функціонування  на кафедрі викладались такі дисципліни: “Рослинництво”, ”Плодівництво”, “Овочівництво”, Луківництво”, “Польове кормовиробництво”, “Рослинництво з основами програмування врожаю”, “Програмування врожаю”, “Системи удобрення технічних культур”, “Технології первинної обробки та зберігання продукції рослинництва”, “Світові технології та їх технічне забезпечення”, “Кормовиробництво”, “Лікарські та отруйні рослини”, “Виноградарство”, “Садівництво”, Декоративне садівництво”, “Декоративне садівництво і квітникарство”, “Сільськогосподарська ентомологія”, “Фітопатологія”, спеціалізації – “Хмелярство”, “Буряківництво”, “Тютюнництво”, “Спеціальне плодівництво”.

У різні часи кафедру очолювали професори М. Ю. Марченко, О. О. Орлов, В. П. Живан, І. С. Терещенко, Б. В. Лесик,  В. Г. Куян, доценти М. А. Борушко, А. П. Ящук, Г. М. Семеній,  В. Г. Дідора, Н. Г. Шульга, О.А. Дереча.  З грудня 2012 року кафедру очолює професор В. В. Мойсієнко.

Дисципліни

Наразі кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з наступних дисциплін: “Рослинництво“, “Рослинництво з основами програмування врожаю”, “Рослинництво з основами кормовиробництва“, “Програмування врожаїв с.-г. культур“, ”Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур”, “Світові агротехнології”, ”Плодівництво”, «Декоративне садівництво”, “Декоративне садівництво і квітникарство”, “Виноградарство”, “Кормовиробництво“, ”Кормовиробництво та луківництво”, “Лікарські рослини”, “Інноваційні технології в рослинництві, ”Біологічні основи рослинництва”, ”Еколого-біологічне рослинництво”, ”Методи і організація досліджень в рослинництві“, ”Основи моделювання в рослинництві”, ”Фітоенергетика в рослинництві”.

        Аудиторні заняття проводяться у відповідно обладнаних лекційних і спеціалізованих аудиторіях; окремою базою для проведення навчальних і ознайомчих практик є ботанічний сад, дослідне поле. Обслуговування навчального процесу забезпечують старші лаборанти Н. М. Король і В. П. Трохлібова. Викладання лекцій та їх презентація здійснюється за допомогою мультимедійних установок, супроводжується демонстрацією діафільмів, таблиць, схем, малюнків, натуральних зразків. Лабораторні та практичні заняття забезпечуються гербаріями, муляжами, натуральними зразками, необхідним обладнанням, інвентарем, методичною літературою. Для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи студенти використовують посібники, практикуми, підручники, ілюстровані альбоми та методичні розробки викладачів кафедри.

 

Адаптивні технології нішевих культур.pdf

Моделювання_систем.pdf

Педагогіка і психологія.pdf

Робоча програма викладацької_практики Агро.pdf

Фахова іноземна мова.pdf

Філософія науки.pdf

сучасні методи біотехнології в рослинництві.pdf

Інноваційні технології сучасного рослинництва.pdf

Економічна оцінка технологій у рослинництві.pdf

Методика досліджень та організація.pdf