Яшкін Геннадій Іванович

Завідувач лабораторії

Шатило Ірина Петрівна

Cтарший лаборант