Посада

Асистент кафедри геодезії та землеустрою

 
Дані про вищу освіту

Навчалася у Донецькому національному технічному університеті з 1997 по 2002 рік за спеціальністю «Геоінформаційні системи та технології». Магіст з геоінформаційних систем. З 2002 по 2003 навчалася у магістратурі Стокгольмського Технологічного Інституту за спеціальністю «Землеустрій». У 2005-2012 навчання у аспірантурі ДонНТУ з відривом від виробництва за спеціальністю «Геодезія».

 
Тема дисертації та рік захисту

Працює над написанням дисертації на звання кандидата с.-г. наук на тему «Діагностування та оцінка агроекологічного стану ґрунтів з використанням методів ДЗЗ».

 
Сфера наукових інтересів

Вивчення агроекологічного стану ґрунтів за допомогою дистанційного зондування землі.

 

Основні наукові та методичні праці: