Посада

Асистент кафедри геодезії та землеустрою

Дані про вищу освіту

Закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Маркшейдерська справа».

Дані про вищу освіту

Працює над темою дисертаційного дослідження «Геолого-структурні умови формування Торчинського родовища ільменітових руд Українського щита».

Сфера наукових інтересів

Використання методу інтерполяції геопросторових даних.

Основні наукові та методичні праці: