Посада

Завідувач кафедри геодезії та землеустрою

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1991 році закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства, у 1997 - факультет землевпорядкування Харківського державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

У 1992-1998 рр. працював спеціалістом районного відділу земельних ресурсів у Чернігівській області на посаді інженера-землевпорядника. З 1998 по 2000 рік - у проектній землевпорядній організації. З 1998 року - на викладацькій роботі у Чернігівському державному інституті економіки і управління.

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 році, після закінчення аспірантури у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» (м. Харків), захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «Агрофізика та агроґрунтознавство» за темою «Картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану ґрунтового покриву (на прикладі Чернігівщини)».

Сфера наукових інтересів

Картографо-аналітична оцінка ґрунтового покриву, методи дистанційного зондування земної поверхні, оптимізація структури земельних угідь аграрних підприємств. Має більше 30 наукових публікацій.

Загальна кількість публікацій

Автор 40 наукових праць. Співавтор навчального посібнику для студентів агрономічної спеціальності «Методика наукових досліджень в агрономії», 2013 року видання.

Основні наукові та методичні праці: