Посада

Доцент кафедри геодезії та землеустрою

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Має дві вищі освіти: у 1991 році з відзнакою закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства», кваліфікація «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва»; другу вищу освіту отримала у Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», кваліфікація «інженер-землевпорядник».

Тема дисертації та рік захисту
У 2011 році здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за темою «Формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств». Захист відбувся на спеціалізованій вченій раді ЖНАЕУ, м. Житомир.
Загальна кількість публікацій

Має більше 25 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці: