Посада

Асистент кафедри геодезії та землеустрою

Дані про вищу освіту

У 2013 році здобула вищу освіту за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» й отримала кваліфікацію інженера-дослідника (наукового співробітника) із землеустрою та кадастру в Київському національному університеті будівництва та архітектури.

Дані про вищу освіту

Тема дисертаційного дослідження «Оптимізація землекористування об’єктів харчової промисловості».

Сфера наукових інтересів

Підходи до визначення наднормативних площ під промисловими об’єктами, оптимізація землекористування об’єктів харчової промисловості.

Основні наукові та методичні праці: