Посада

Доцент кафедри геодезії та землеустрою

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1989 році закінчив агрономічний факультет Житомирського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Агрономія».

Тема дисертації та рік захисту

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «Агрофізика та агроґрунтознавство» на тему «Динаміка ґрунтоутворення в еродованих чорноземах аграрних ландшафтів Правобережного Лісостепу України» в м. Харків.

Сфера наукових інтересів

Закономірності змін акумулятивно-диспантивних функцій основних типів ґрунтів Полісся як чинника їх ландшафтної адаптації.

Загальна кількість публікацій

Автор 40 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці: