Посада

Доцент кафедри геодезії та землеустрою

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • У 1989 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, агрономія
  • У 2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет, інженер землевпорядник.

Тема дисертації та рік захисту

Динаміка ґрунтоутворення в еродованих чорноземах аграрних ландшафтів Правобережного Лісостепу України,  Харків, 2001.

 

Сфера наукових інтересів

  • грунтовіі вишукування при землеустрої (заключення про структуру грунтового покриву, в т.ч.незалежне);
  • оптимізації стану і забезпечення раціонального використання деградованих агроландшафтів на основі  контурно-меліоративної організації території.

Загальна кількість публікацій

Автор 50 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці: