Посада

Доцент кафедри геодезії та землеустрою

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1989 році закінчила Верхівнянський сільськогосподарський технікум, агроном-плодовочівник
у 1993 році – Житомирський сільськогосподарський інститут, вчений агроном.

Тема дисертації та рік захисту

Накопичення 137Cs рослинними організмами в процесі їх розвитку в умовах Полісся.

Сфера наукових інтересів

Основними напрямами наукової діяльності є радіоекологічна оцінка природних угідь Полісся Житомирщини; особливості природного та антропогенного функціонування водних екосистем та джерел питного водопостачання Житомирщини.

Загальна кількість публікацій

Опублікувала 67 наукових та навчально-методичних праць,
майстер народної творчості з традиційної вишивки.

Основні наукові та методичні праці: