Посада

 

В.о.завідувача кафедри геодезії та землеустрою

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

Здобула вищу освіту за спеціальністю «Землеустрій і кадастр» та отримала кваліфікацію «інженера-землевпорядника». Навчалася в Українському центрі Менеджменту землі та ресурсів (м. Київ) на основі програми «University Fellowship Program».

Тема дисертації та рік захисту

В 2012 році захистила дисертацію за спеціальністю «Екологія» на тему «Оптимізація критичних агроландшафтів Житомирського Полісся» у м. Київ.

Сфера наукових інтересів

Використання земель у відповідності до їх агроекологічного потенціалу. Автоматизовані методи здійснення землеустрою.

Загальна кількість публікацій

Автор 20 методичних рекомендацій для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» та спеціальності «Землеустрій та кадастр».

Автор розділу посібника «Агробіорізноманіття України: теорія, методологія індикатори, приклади», К., 2005. – книга 2. – С. 262 – 283.

Співавтор рекомендацій, які використовують студенти при вивченні дисциплін спеціальності:

«Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії» за ред. О. Г. Тараріко, В. М. Москаленко. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 64 с.

«Рекомендації по ефективному використанні землі агроформуваннями  Житомирської області / Інститут сільського господарства Полісся НААН , Житомир,  2012. – 37 с.

Основні наукові та методичні праці: