Дані про вищу освіту

У 2003 році закінчив Житомирський агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія» і здобув кваліфікацію вченого агронома. У 2003 році вступив до аспірантури Житомирського агроекологічного університету з відривом від виробництва.
В 2015 році захистив кандидатською дисертацією «Екологія поверхневого стоку різних ландшафтів Полісся України»в інституті водних проблем і меліорації НААН України за спеціальністю 06.01.02–сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки).
У 2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет, факультет лісового господарства і здобув кваліфікацію – інженер лісового господарства.
На даний час навчається в докторантурі ІВПіМ НААН і працює над докторською дисертацією за темою «Формування систем біоенергетичного аграрного виробництва на радіоактивно забруднених меліорованих територіях центрального Полісся»
У Житомирському Національному агроекологічному університеті працює з 2004 року.

 

Сфера наукових інтересів

Формування систем біоенергетичного аграрного виробництва на радіоактивно забруднених меліорованих територіях центрального Полісся Зміни в лісоаграрних ландшафтах Житомирського Полісся, під впливом поверхневого стоку.
Інтродукція та вирощування малопоширених декоративних, енергетичних рослин-фітомеліорантів.

Загальна кількість публікацій

Має 25 наукових праць, з них 23 наукових та 2 навчально-методичного характеру.

Основні наукові та методичні праці: