Кафедра геодезії та землеустрою створена 12 червня 2008 року та є випусковою для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій». Кафедра забезпечує підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, працівників державної землевпорядної служби. На Кафедрі створено сучасну лабораторно-практичну базу. Навчально-виробничі практики студенти землевпорядники проходять у виробничих  умовах  з використанням сучасних приладів та обладнання, в тому числі і за кордоном.

склад кафедри 1

Склад кафедри геодезії та землеустрою (зліва направо):

О.В. Зубова, А.О. Піціль, І.Ф. Карась, О.П. Лук’яненко, О.В. Дребот, Ю.Б. Возняк, Т.М. Коткова, В.В. Гуреля, А.П. Кудрик

 

Працює команда професіоналів у сфері геодезії, кадастру, землеустрою та земельного права. Колектив кафедри володіє сучасними електронними геодезичними приладами та новітнім програмним забезпеченням. На кафедрі функціонує лабораторія аерофотозйомки земної поверхні безпілотними літальними апаратами. 

Навчальна робота 1

Навчальна робота проводиться із застосуванням результатів сучасних наукових досліджень,використання новітніх технічних засобів отримання аналізу, інформації, географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування земної поверхні (ДЗЗ).

                                              Навчальна робота 2
       навчальна робота 3  

                                             Навчальна робота 4  Навчальна робота 5

Студенти землевпорядники вирішують такі виробничі завдання:

 • вивчають способи наземних та інших видів зйомки земної поверхні (у тому числі дистанційне зондування землі супутниками та квадрокоптерами);
 • застосовують різні методи побудови планів та карт за допомогою сучасних програм;
 • здійснюють розробку необхідної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, інвентаризації земель, відведення земельних ділянок у власність чи оренду);
 • проводять земельно-оцінювальні роботи – якісну оцінку ґрунтів, експертну та грошову оцінку земельних ділянок;
 • реєстрацію земельних ділянок;
 • вивчають земельне право;
 • здійснюють контроль за використанням та охороною земель.

У складі кафедри працюють фахівці у сфері землеустрою, геодезії та геоінформатики. Працівники кафедри здійснюють кваліфіковану консультативну, науково-дослідну та навчально-виховну роботу.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання таких дисциплін:

 • земельний кадастр, землеустрій;
 • геодезія, картографія, топографія;
 • рекультивація, земельне право;
 • моніторинг і охорона земель;
 • електронні геодезичні прилади;
 • організація використання земель;
 • геоінформаційні системи, землевпорядне проектування;
 • фотограмметрія та дистанційне зондування;
 • супутникова геодезія та сферична астрономія;
 • цифрове картографування;
 • планування використання земельних населених пунктів;
 • муніципальні інформаційні системи;
 • грошова та експертна оцінка земель.

Можливості працевлаштування

Випускники (інженери-землевпорядники) мають можливість працевлаштуватись у:

 • Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр, м.Київ);
 • Головних управліннях Держгеокадастру, що є в усіх областях України;
 • Відділах і Управліннях Держгеокадастру у районних центрах;
 • ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», що знаходяться в обласних центрах, займаються розробкою проектів землеустрою, виконують оцінку та інвентаризацію земель, надають консультативні послуги по оформленню земельних ділянок у власність та користування;
 • Державних топографо-геодезичних та картографічних підприємствах, що виконують загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи з демаркації та делімітації державного кордону, ведуть облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечують функціонування та розвиток Державної геодезичної мережі України;
 • Центрах державного земельного кадастру, що виконують землеоціночні, топографо-геодезичні роботи і організацію та проведення земельних торгів;
 • Відділах земельних відносин сільських, селищних рад, територіальних громад (начальник відділу, спеціаліст відділу);
 • Приватних підприємствах, які займаються розробкою документації для оформлення прав на землю.