Посада

Завідуючий кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2000 р. закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю “Агрономія”.

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 році захистив дисертаційну роботу на тему “Агроекологічна оцінка дерново-підзолистого ґрунту за умов тривалого застосування ґрунтозахисних агротехнологій” на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного агроекологічного університету м. Житомир за спеціальності 03.00.16 “Екологія” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Дослідження ґрунтозахисних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся, різні системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах, вирощування культур за органічної системи землеробства.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 підручника «Основи землеробства», 3 посібників

Основні наукові та методичні праці: