Посада

Доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1990 р. закінчила Український Дружби народів інститут інженерів водного господарства.

Тема дисертації та рік захисту

У 1997 році захистила дисертаційну роботу на тему “Застосування сапропелю на меліорованих радіоактивно-забруднених дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся” на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук за спеціальністю “Меліорація і зовнішнє зрошування” і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Дослідження впливу різних видів добрив на типових ґрунтах Полісся під сільськогосподарськими культурами, в т.ч. багаторічними травами.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 навчального посібника

Основні наукові та методичні праці: