Посада

Старший викладач кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2002 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія”. В 2006 році вступила до аспірантури Житомирського агроекологічного університету без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році захистила дисертаційну роботу на тему “Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів, забруднених радіонуклідами” на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету м. Житомир за спеціальності 03.00.16 “Екологія” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Дослідження ґрунтозахисних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся, різні системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 навчального посібника

Основні наукові та методичні праці: