Посада

Доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2002 р. закінчив Державну агроекологічний університет за спеціальністю “Агрономія”. 2003 – 2005 рр. навчався в аспірантурі Державного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

У 2013 році захистив дисертаційну роботу на тему “Вплив способів основного обробітку ґрунту та елементів біологізації на продуктивність картоплі в умовах Правобережного Полісся України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальності “Загальне землеробство” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Дослідження впливу біологізації землеробства на агрофізичний стан ґрунту та урожайність картоплі в центральних районах Полісся.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 2 наукових посібників

Основні наукові та методичні праці: