Посада

Доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2000 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю “Агрономія”. У 2001 році вступив до аспірантури Державного агроекологічного університету (м. Житомир) без відриву від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

У 2005 році захистив дисертаційну роботу на тему «Оптимізація режиму органічної речовини у легких за гранулометричним складом ґрунтах Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Регулювання режиму органічної речовини легких ґрунтів Полісся; біологізація агротехнологій.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 підручника «Основи землеробства»

Основні наукові та методичні праці: