Посада

Доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1975 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Агрономія”.

Тема дисертації та рік захисту

У 1989 році захистив дисертаційну роботу на тему “Продуктивність однорічних зернобобових в залежності від добрив” на засіданні спеціалізованої вченої ради ВНІІ удобрення і агрогрунтознавства ім. Д.І. Прянишникова м. Москва за спеціальністю 06.01.04 “Агрохімія” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Кормовиробництво, селекція та насінництво кормових культур

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 підручника, 3 наукових посібників.

Основні наукові та методичні праці: