Посада

Завідувач агрохімічною лабораторією, доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1992 р. закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Агрономія”. В 1996 році вступила до аспірантури Житомирської агроекологічної академії України без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на тему “Забруднення важкими металами дерново-підзолистих ґрунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся” на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного агроекологічного університету м. Житомир за спеціальністю 03.00.16 “Екологія” і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Дослідження динаміки та міграції хімічних елементів у ґрунтах ландшафтів Полісся; біологізація агротехнологій.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 наукового посібника

Основні наукові та методичні праці: