Веремеєнко Сергій Іванович
Веремеєнко Сергій Іванович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Дата і місце народження

4 травня 1956 р., м. Острог Рівненської області

Коротка біографія

В 1978 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, факультет агрохімії та ґрунтознавства, кваліфікація вчений агроном, спеціальність ґрунтознавець-агрохімік. 1981-1984 рр. аспірант кафедри меліоративного ґрунтознавства та землеробства Українського інституту водного господарства, м.Рівне.

У 1986 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Вплив обігріву осушуваного дерново-слабопідзолистого грунту на його процеси, урожай сільськогосподарських культур та його якість”. ;

З 1993 по 1996 рік перебував в докторантурі при кафедрі екології Української державної академії водного господарства.

В 1997 році захистив докторську дисертаційну роботу на тему: “Агроекологічні принципи оцінки стану та управління продуктивністю ґрунтів Західного Полісся України”. З листопада 2013 року професор кафедри ґрунтознавства та землеробства ЖНАЕУ, м.Житомир. З 2014 обіймає посаду завідуючого кафедрою грунтознавства та землеробства.

Сфера наукових інтересів

Еволюція та відтворення родючості грунтів гумідної зони України

Загальна кількість публікацій

Опублікував понад 200 наукових праць, в тому числі: 2 монографії, 10 навчальних посібників ( 2 з грифами МОН України та Мінагрополітики), 2 підручники з грифом МОН України. Має 10 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України.

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: