1. Навчальний план для денної і заочної форм навчання

Навчальний_план_заочна_Магістр

Навчальний_план_денна_Магістр

2. Приклади врахування досвіду іноземних та вітчизняних ЗВО

Приклади врахування досвіду іноземних та вітчизняних ЗВО

3. Документи, що підтверджують участь роботодавців і здобувачів у перегляді ОП

 Монiторинг_якостi_освiти_ОП_Агрономія

4. Приклади пропозицій від роботодавців і здобувачів які були враховані при перегляді ОП

 Приклади_пропозицій_від_роботодавців_і_здобувачів

5. Документи, які підтверджують діяльність внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Документи_підтвердж_внутр_системи_якості

6. Приклади результатів перевірки наукових праць здобувачів та НПП на плагіат

Результати_перевірки_на_плагіат_НПП_1

Результати_перевірки_на_плагіат_НПП_2

Результати_перевірки_на_плагіат_здобувачів_2

Результати_перевірки_на_плагіат_здобувачів

Результати_перевірки_на_плагіат_приклади

7. План ліквідації виявлених недоліків

Витяг_з_протоколу_ВР_зауваження_акредитацій_ОП

8. Копія договору про співпрацю із сервісами антиплагіату

Скан договору_ТОВ Антиплагіат_2021

Скан договору_Страйк_2021

9. Документи та інші матеріали, які підтверджують популяризацію доброчесності

 Посилання_на_розроблені_бібліотекою_документи

Документи_щодо_АД_та_заходи_з_популяризації

10. Документи або інші матеріали, які підтверджують наявність моніторингу кар’єрного

шляху випускників

Моніторинг_кар_єрн_росту_випускників

Матеріали_з_моніторингу_випускників

11. Копії заяв здобувачів про вільний вибір дисциплін

 Копії_заяв_про_вільний_вибір_дисциплін

12 Документи що підтверджують участь здобувачів у конференціях стажуваннях

 Участь_здобувачів_у_конференціях

13. Документи, що підтверджують участь НПП у конференціях, стажуваннях

 Стажування_НПП

Сертифікати_конференцій_НПП

14. Перелік участі НПП у НДР, госпдоговірних темах

 Перелік_участі_НПП_у_НДР

15. Публікації НПП за останні 5 років. Посилання на профілі у наукометричних базах

 Публікації_НПП_за_5_років

Профілі_НПП_у_наукометричних_базах

16. Скан-копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації НПП

 Підвищення_кваліфікації_НПП

17. Перелік_вітчизняних_установ з якими укладено договір про співпрацю

 Копії_договорів_про_співпрацю

18. Приклади звітності здобувачів про проходження виробничої практики

 Щоденник_виробничої_практики_Юрчик

Звіт_виробнича_Юрчик

19. Перелік зарубіжних освітньо-наукових установ і підприємств про співпрацю

Договори_про_співпрацю_зарубіжні

20. Інформація, яка підтверджує участь здобувачів у роботі наукових гуртків

 Положення_про_студентський_гурток_ДОСЛІДНИК

Протокол_засідання_СНГ_1_10_11_2020

Протокол_засідання_СНГ_1_14_09_2021

21. Портфоліо ЗВО