Одним з важливих елементів навчального процесу є практика. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у період навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньою програмою спеціальності  підготовки фахівців відповідних спеціальностей.

Закордонна практика є однією із складових загальної практичної підготовки студента за освітньо-професійною програмою зі спеціальності. Закордонна практика проходить на підприємствах різних країн світу з розвиненою економікою.

Метою такої практики є наступне:

 • сприяння інтеграції національної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та оволодіння практичним досвідом за фахом у сферах сільського, лісового, водного господарства, ландшафтної діяльності, благоустрою територій, переробної та харчової промисловості, виробництва залізобетонних та металевих конструкцій для ландшафтних робіт і цивільного будівництва, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу та інших; забезпечення мобільності студентів;
 • оволодіння студентами інноваційними технологіями, прогресивними методами і формами організації праці, сучасною технікою та обладнанням тощо;
 • опрацювання міжнародних та європейських баз статистичних даних (FAO-стат, EURO-стат, WTO-стат, ICAR тощо) щодо стану та розвитку галузі сільського господарства та інших галузей відповідно до сфери проходження закордонної практики;
 • формування професійних компетентностей студента;
 • забезпечення високого рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців на національному та міжнародному ринках праці.

Закордонна практика має низку переваг, основними з яких є такі:

 • практичний досвід у провідних підприємствах розвинених країн світу;
 • підвищення конкурентоспроможності студента в Україні та на міжнародному ринку праці;
 • особисті контакти з успішними іноземними підприємцями;
 • покращення рівня володіння іноземною мовою;
 • подорожування, знайомство з культурою та ментальністю інших країн;
 • отримання гідної стипендії;
 • можливість започаткування власної справи в Україні.

Закордонна практика  проходить на підприємствах різних країн, з якими встановлено партнерські відносини університету, безпосередніх підприємств або їх офіційних представників в Україні.

Для проходження закордонної практики студенту необхідно:

 1. Заповнити анкету.(посилання)
 2. Пройти співбесіду (для деяких програм практики – іноземною мовою) у відділі міжнародного співробітництва ЖНАЕУ.
 3. Оформити необхідні документи (заява щодо проходження практики тощо).(посилання)
 4. Скласти угоду з місцем практики (підприємством).
 5. Оформити індивідуальний графік навчання в університеті.

Після закінчення терміну практики студент обов’язково повинен оформити звіт та подати його керівнику практики на профільній кафедрі.

За останні роки зросла кількість студентів і збільшилася кількість країн, де студенти можуть пройти закордонну практику. Далі наведено географію виробничих практик студентів Житомирського національного агроекологічного університету у розрізі країн за 2018–2019 н. р.

кра

Студенти, які пройшли закордонну виробничу практику, працюють на великих підприємствах, наукових закладах України і успішно використовують досвід, отриманий за кордоном. Значна їх частина має процвітаючий та стабільний бізнес в Україні.

Більш детальну інформацію ви можете отримати у відділі міжнародного співробітництва Житомирського національного агроекологічного університету.

коды2