Відбувся розширений ректорат (протокол №6 від 21.12.2020 року). Розглядали питання дотримання академічної доброчесності у кваліфікаційних роботах. Головне питання – обґрунтування правомірних запозичень та правильність оформлення посилань у академічних текстах.

Новини

All news