19.04.2021 року розпочато польові роботи в межах грантового проєкту «Contaminated Land Remediation Through Energy Crops for Soil Improvement to Liquid Biofuel Strategies (CERESiS)»

, де в розділі «Дослідження вирощування Miscanthus giganteus та Phalaris arundinacea на забруднених землях» виконавцем є Поліський національний університет (керівник проєкту - проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, д.с.-г.н., професор Людмила Романчук). Зокрема, на забруднених паливно-мастильними матеріалами та органічними пестицидами експериментальних землях дослідного поля університету закладено дослідні ділянки міскантусу гігантського (Miscanthus giganteus) та очеретянки звичайної (Phalaris arundinacea). На ділянках № 1 і № 2 площами по 160 м2, забруднених паливно-мастильними матеріалами, закладено очеретянку звичайну (ділянка № 1) та міскантус гігантський (ділянка № 2). На ділянках № 3 і № 4 площами по 135 м2, забруднених органічними пестицидами, закладено очеретянку звичайну (ділянка № 3) та міскантус гігантський (ділянка № 4).

 

Новини

All news